Документи

на генерацію Сертифікатів ключей ЕЦП,

для Неокремих структурних підрозділів (НСП) Юридичної особи

Переконливе прохання:

копії паспортів робити з оригіналів паспортів, а не з копій.

Текст документів має бути читабельний!

На копії з «копій» виходять фото поганої якості і УСЦ їх не

приймає!

  1. Копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи, до якої відноситься НСП або копія її виписки з ЕДР, або копія її витягання з ЕДР завіряється підписом КЕРІВНИКА, написом «згідно з оригіналом», посада_прізвище і ініціали Керівника і печаткою НСП з обох сторін.
  2. Копії паспортів (або іншого документа, який його замінює), копії довідки про привласнення ІПН кожного з підписчиків завіряєтюься підписом кожного з підписчиків (Керівник/ Бухгалтер/ Співробітник) і написом «згідно з оригіналом», посада_прізвище і ініціали і печаткою НСП - на кожній сторінці розвороту паспорта.
  3. Копії документів, про призначенняня на посади кожного з підписчиків (наприклад: для керівника – наказ про призначення на посаду або доручення, для головного бухгалтера - наказ про прийняття на роботу), завіряється підписом КЕРІВНИКА, написом «згідно з оригіналом», посада_прізвище і ініціали Керівника і печаткою НСП - на кожній сторінці.
  4. Копія Положення о НСП юридичної особи завіряється підписом КЕРІВНИКА, написом «згідно з оригіналом», посада_прізвище і ініціали Керівника і печаткою НСП на кожній сторінці.
  5. Картка приєднання до «Договору з УСЦ» завіряється підписом КЕРІВНИКА і печаткою НСП. Увага! У «Картці» ДАТУ ЗАПОВНЕННЯ НЕ СТАВИТИ.
  6. Заявки на формування Сертіфіката ЕЦП кожного з підписчиків — у паперовому вигляді - завіряються підписом кожного з підписчиків, і друком НСП та у електронному вигляді у форматі (*.PCK).
  7. АКТ УСЦ, підписаний і з печаткою НСП.
  8. Якщо за Сертифікатами звертається довірена особа, а не особисто підписант ЕЦП то також необхідно мати з собою: Доручення і паспорт (оригінал) представника (для встановлення особи і повноважень представника), Доручення повинно бути підписане і завірене печаткою майбутнього підписанта ЕЦП.

 

ЗВЕРТАТИ УВАГУ НА ПІДПИСИ – ПОВИННІ ЗБІГАТИСЯ З підписом в ПАСПОРТІ!!!