Документи

на ПЕРЕВИДАЧУ Сертифікатів ключів ЕЦП

Печатки підприємства/Директора/Бухгалтера

 Переконливе прохання:

копії паспортів робити з оригіналів паспортів, а не з копій.

Текст документів має бути читабельний!

На копії з 'копій' виходять фото поганої якості і УСЦ їх не приймає!

 

  1. Оригінал або Копію Свідоцтва про державну реєстрації або Виписки з ЕДР завіряється підписом ДИРЕКТОРА, написом «згідно з оригіналом», посада прізвище і ініціали Директора і печаткою з обох сторін.

  1. Копія паспорта Директора (і/або Бухгалтера) 1-6 сторінки (або іншого документа, який його замінює) завіряється підписом ДИРЕКТОРА (БУХГАЛТЕРА) і написом «згідно з оригіналом», посада прізвище і ініціали Директора (Бухгалтера) і печаткою на кожній сторінці розвороту паспорта .

  1. Копія справки про привласнення ИПН Директора (і/або Бухгалтера)завіряється підписом ДИРЕКТОРА (БУХГАЛТЕРА) і написом «згідно з оригіналом», посада прізвище і ініціали Директора (Бухгалтера) і печаткою.

  1. Копія ПРОТОКОЛУ зборів (призначення на посаду Директора) – завіряється підписом ДИРЕКТОРА, написом «згідно з оригіналом», посада прізвище і ініціали Директора і печаткою.

  1. Копія наказу про призначення на посаду Директора (і/або Бухгалтера) – завіряється підписом ДИРЕКТОРА, написом «згідно з оригіналом», посада прізвище і ініціали Директора і печаткою.

  1. Заява на «Відгук сертифікату Печатки і/або Директора і/або Бухгалтера» - підписується НОВИМ ДИРЕКТОРОМ, і печаткою.

  1. Нові заявки на формування Сертифікату ЕЦП - в паперовому вигляді - завіряється підписом ДИРЕКТОРА — заявка на печатку і заявка на ім'я директора; (або Бухгалтера, якщо заявка на головного бухгалтера), і печаткою; і в електронному вигляді у форматі (*.PCK).

  2. АКТ УСЦ, підписаний і з печаткою.

  1. Якщо за Сертифікатами звертається довірене обличчя, а не особисто підписант ЕЦП то також необхідно мати з собою: Доручення і паспорт (оригінал) представника (для встановлення особи і повноважень представника), Доручення повинне бути підписана і завірене печаткою майбутнього підписанта ЕЦП.

 

ЗВЕРТАТИ УВАГУ НА ПІДПИСИ – ПОВИННІ ЗБІГАТИСЯ З підписом в ПАСПОРТІ!