Документи

на генерацію Сертифікатів ключів ЕЦП

для Співробітника.

Переконливе прохання:

копії паспортів робити з оригіналів паспортів, а не з копій.

Текст документів має бути читабельний!

На копії з 'копій' виходять фото поганої якості і УСЦ їх не приймає!

 

  1. Оригінал або Копію Свідоцтва про державну реєстрацію або Виписки з ЕДР завіряється підписом ДИРЕКТОРА, написом «згідно з оригіналом», посада_прізвище і ініціали Директора і печаткою з обох сторін.

  1. Копія паспорта Співробітника 1-6 сторінки (або інших документів, які його замінюють) – завіряється підписом СПІВРОБІТНИКА і написом «згідно з оригіналом», посада_прізвище і ініціали Співробітника і печаткою на кожній сторінці розвороту паспорта.

  1. Копія справки про привласнення ИПН СПІВРОБІТНИКА завіряється підписом СОТРУДНИКА і написом «згідно з оригіналом», посада_прізвище і ініціали Співробітника і печаткою.

  1. Копія наказу про призначення на посаду Співробітниказавіряється підписом ДИРЕКТОРА, написом «згідно з оригіналом», посада_прізвище і ініціали Директора і печаткою.

  1. Копія наказу про право підпису Співробітниказавіряється підписом ДИРЕКТОРА, написом «згідно з оригіналом», посада_прізвище і ініціали Директора і печаткою.

  1. Заявки на формування Сертифікату ЕЦП Співробітника - у паперовому вигляді - завіряється підписом СПІВРОБІТНИКА і в електронному вигляді у форматі (*.PCK).

  2. АКТ УСЦ, підписаний і з печаткою.

  1. Якщо за Сертифікатами звертається довірене обличчя, а не особисто підписант ЕЦП то також необхідно мати з собою: Доручення і паспорт (оригінал) представника (для встановлення особи і повноважень представника), Доручення повинне бути підписане і завірене печаткою майбутнього підписанта ЕЦП.

 

ОБЕРТАТИ УВАГА НА ПІДПИСИ – ПОВИННІ ЗБІГАТИСЯ З підписом в ПАСПОРТІ!