МIЖВIДОМЧА КОМIСIЯ З МIЖНАРОДНОЇ ТОРГIВЛI

Р I Ш Е Н Н Я
м.Київ

вiд 07.03.2002 N СП-32/2002/52-39


Про внесення змiн до рiшення Мiжвiдомчої комiсiї з мiжнародної торгiвлi вiд 05.08.99 N 5/99

     Вiдповiдно до частини четвертої статтi 18 Закону України "Про застосування спецiальних заходiв щодо iмпорту в Україну", з урахуванням свого рiшення вiд 07.12.2000 N АД-11/2000/52-39А "Про застосування остаточних антидемпiнгових заходiв щодо iмпорту в Україну ламп електричних походженням з Росiйської Федерацiї" Мiжвiдомча комiсiя з мiжнародної торгiвлi (далi - Комiсiя) ВИРIШИЛА:

     1. Внести до рiшення Комiсiї вiд 05.08.99 N 5/99 "Про застосування спецiальних заходiв щодо iмпорту в Україну ламп електричних походженням з Республiки Бiлорусь, Республiки Польща, Росiйської Федерацiї та Угорської Республiки" таку змiну:

     пункт 5.2.2 доповнити словами "(крiм ламп розжарювання електричних походженням з Росiйської Федерацiї)" i далi за текстом.

     2. Доручити:

     2.1 Мiнiстерству економiки та з питань європейської iнтеграцiї України видати вiдповiдний акт на виконання цього рiшення та забезпечити його опублiкування в газетi "Урядовий кур'єр";

     2.2 МЗС нотифiкувати компетентнi органи Росiйської Федерацiї.

     3. Це рiшення набирає чинностi з дня його опублiкування.