ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про встановлення розмiру мiнiмальної заробiтної плати на 2003 рiк

     Стаття 1. Встановити з 1 сiчня 2003 року розмiр мiнiмальної заробiтної плати 185 гривень на мiсяць, а з 1 липня 2003 року - 237 гривень на мiсяць.

     Стаття 2. Кабiнету Мiнiстрiв України:

     у мiсячний термiн внести на затвердження Верховної Ради України обсяги додаткової дотацiї мiсцевим бюджетам на пiдвищення мiнiмальної заробiтної плати працiвникам бюджетної сфери;

     до 1 березня 2003 року внести на розгляд Верховної Ради України пропозицiї про поетапне наближення розмiру мiнiмальної заробiтної плати до прожиткового мiнiмуму та про внесення змiн до законiв України, у нормах яких для розрахункiв застосовується мiнiмальна заробiтна плата.

     Стаття 3. Цей Закон набирає чинностi з 1 сiчня 2003 року.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ,
26 грудня 2002 року
N 372-IV