ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiни до статтi 69 Закону України "Про Державний бюджет України на 2003 рiк"

     Верховна Рада України постановляє:

     1. Статтю 69 Закону України "Про Державний бюджет України на 2003 рiк" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003 р., N 10-11, ст. 86) доповнити словами "крiм пiдприємств, якi у 2003 роцi фiнансуються за рахунок коштiв вiдповiдно до бюджетної програми "Реструктуризацiя вугiльної та торфодобувної промисловостi".

     2. Цей Закон набирає чинностi з дня його опублiкування.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ,
3 квiтня 2003 року
N 653-IV