ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

26.05.2003р. N 11/5-09-8035-ЕП

 

Начальникам регiональних митниць
Начальникам митниць


Про митне оформлення поїзда комбiнованого транспорту "Ярослав"

     На запрошення Вiце-прем'єр-мiнiстра, Мiнiстра iнфраструктури Республiки Польщi М. Поля планується участь Мiнiстра транспорту України Кирпи Г.М. у Мiжнароднiй конференцiї мiнiстрiв транспорту та iнфраструктури країн, зацiкавлених у транспортуваннi товарiв з Азiї та Далекого Сходу до Європи залiзничними шляхами, яка вiдбудеться в польському мiстi Катовiце 28-30 травня цього року. З цiєї нагоди заплановано вiдправлення зi станцiї Дарниця 28.05.03 додаткового рейсу поїзда комбiнованого транспорту "Ярослав" N 1165, який буде рухатися за таким графiком:

    - ст. Дарниця, вiдправлення - 0.43;
- ст. Iзов, прибуття - 15.13;
вiдправлення - 18.10;
- ст. Лудин, прибуття - 18.33;
вiдправлення - 19.13.

     Додатково iнформуємо, що згiдно з iнформацiєю Київської регiональної та Ягодинської митниць, для перевезення автотранспортних засобiв поїздами комбiнованого транспорту "Ярослав" та "Вiкiнг" надаються неправильно оформленi вантажнi митнi декларацiї, що призводить до затримання поїздiв пiд час здiйснення митного контролю у пунктах пропуску. Зокрема, графи ВМД 18, 21, 25, 26, 52 заповнюються без урахування рекомендацiй зазначених у листах Держмитслужби вiд 27.01.03 N 11/2-09-1230-ЕП, вiд 26.02.03 N 11/4-09-2840-ЕП, вiд 01.04.03 N 11/4-09-4848-ЕП, вiд 03.04.03 N 11/4-09-5021-ЕП та вiд 09.04.03 N 11/4-09-5475-ЕП.

     Такi випадки можуть вiдбуватися з причин, коли перевiзники не повiдомляють вантажовiдправникiв про перевезення товарiв цими поїздами або декларанти та митнi брокери не виконують вимог зазначених листiв.

     З метою вчасного вiдправлення додаткового рейсу поїзда комбiнованого транспорту "Ярослав" N 1165 прошу органiзувати роботу пiдроздiлiв митних органiв для проведення вчасного митного оформлення цього поїзда та додатково звернути увагу посадових осiб митниць на необхiднiсть уточнення, пiд час здiйснення митного оформлення ВМД, у декларантiв та митних брокерiв яким видом транспорту будуть перемiщуватися товари через митний кордон України.

Заступник Голови Служби М.М. Iванюк