ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

09.09.2003р. N 09/09-2521-ЕП

 

Начальникам регiональних митниць
Начальникам митниць


Про перевезення металобрухту поїздами комбiнованого транспорту

     Державною митною службою України до митних органiв доведена iнформацiя про вивезення за межi митної територiї України металобрухту пiд виглядом феронiкелю (лист вiд 11.06.03 N 11/3-20-8988-ЕП). Металобрухт вивозиться також з використанням поїздiв комбiнованого транспорту, що приводить до невиправданих затримок поїздiв у пунктах пропуску, оскiльки надходять товари оформленнi в митному вiдношеннi iз завищеною митною вартiстю i наявнi товари не вiдповiдають заявленим у документах, що суперечить вимогам зазначеного листа.

     З метою уникнення затримок поїздiв комбiнованого транспорту у пунктах пропуску митницям вiдправлення необхiдно:

     - чiтко дотримуватися вимог пункту 3 листа Держмитслужби вiд 11.06.03 N 11/3-20-8988-ЕП;

     - у разi наявностi класифiкацiйних рiшень про визначення коду товару та митної вартостi додавати їх копiї, завiренi вiдтиском особистої номерної печатки посадової особи митницi вiдправлення, яка здiйснювала митне оформлення, до комплекту товаросупровiдних документiв;

     - пiд час митного оформлення звертати увагу на вiдповiднiсть даних зазначених у 31 та 33 графах ВМД даним у товаросупровiдних документах та наявному товару.

Заступник начальника Управлiння технологiй митного контролю А.I.Сербайло