ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

16.09.2003р. N 11/5-09-13457-ЕП

 

Начальникам регiональних митниць
Начальникам митниць


Про заповнення граф ВМД у разi перемiщення товарiв через митний кордон України поїздами комбiнованого транспорту

     До Державної митної служби України надходить iнформацiя з митниць, у зонi дiяльностi яких розташованi пункти пропуску для залiзничного сполучення, через якi здiйснюється пропуск поїздiв комбiнованого транспорту за межi митної територiї України, що митницями вiдправлення здiйснюється митне оформлення вантажних митних декларацiй з помилками, що в свою чергу створює додатковi незручностi пiд час отримання iнформацiї з ЄАIС Держмитслужби.

     З метою однозначного тлумачення листiв Держмитслужби вiд 03.04.03 N 11/4-09-5021-ЕП та вiд 09.04.03 N 11/4-09-5475-ЕП надаємо додатковi роз'яснення особливостей заповнення граф ВМД у митному режимi транзиту:

     - у графi 18 зазначається номер поїзда комбiнованого транспорту та його назва "N1163/Ярослав";

     - у графi 21 зазначаються вiдомостi про транспортний засiб, на якому товар увезено на митну територiю України;

     - у графi 25 проставляється код транспортного засобу зазначеного у графi 21;

     - у графi 26 проставляється код 23.

     Для уникнення затримок поїздiв у пунктах пропуску iз-за помилок у вантажних митних декларацiях начальникам митниць органiзувати iнформування суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi та дотримання вимог цього листа посадовими особами митниць пiд час здiйснення митного оформлення вантажних митних декларацiй.

Заступник Голови Служби М.М.Iванюк