Наказ Мiнiстерства охорони здоров'я України

вiд 22 липня 1999 року N 175


Про порядок ввезення на територiю України лiкарських засобiв, що надходять у виглядi гуманiтарної допомоги

Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
10 серпня 1999 р. за N 549/3842


     Вiдповiдно до статтi 17 Закону України "Про лiкарськi засоби" НАКАЗУЮ:

     1. Затвердити Порядок ввезення на територiю України лiкарських засобiв, що надходять у виглядi гуманiтарної допомоги (додається).

     2. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Мiнiстра Картиша А.П.

Мiнiстр Р. В. Богатирьова

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Мiнiстерства
охорони здоров'я України
вiд 22 липня 1999 р. N 175
Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
10 серпня 1999 р. за N 549/3842

ПОРЯДОК
ввезення на територiю України лiкарських засобiв, що надходять у виглядi гуманiтарної допомоги

     1.1. У виглядi гуманiтарної допомоги на територiю України ввозяться лiкарськi засоби, якi зареєстрованi в Українi.

     1.2. Ввезення лiкарських засобiв у виглядi гуманiтарної допомоги здiйснюється за наявностi сертифiкатiв якостi їх виробникiв, дозволу Мiнiстерства охорони здоров'я України, Мiнiстерства охорони здоров'я Автономної Республiки Крим, управлiнь охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської мiських державних адмiнiстрацiй.

     1.3. Для отримання дозволу на ввезення лiкарських засобiв отримувач гуманiтарної допомоги подає заяву до Мiнiстерства охорони здоров'я України або Мiнiстерства охорони здоров'я Автономної Республiки Крим, управлiння охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської мiських державних адмiнiстрацiй, у якiй зазначає мету ввезення лiкарського засобу, його назву (торговельну та мiжнародну), лiкарську форму, кiлькiсть в однiй упаковцi, загальну кiлькiсть упаковок, виробника, країну, номер серiї випуску, термiн придатностi, очiкувану дату надходження вантажу в пункт прибуття, контактнi реквiзити вiдправника гуманiтарної допомоги.

     До заяви додаються документи:

     рiшення Комiсiї з питань координацiї приймання, транспортування, охорони та розподiлу гуманiтарної допомоги, що надходить iз зарубiжних країн, при Кабiнетi Мiнiстрiв про визнання вантажу гуманiтарною допомогою;

     план розподiлу гуманiтарної допомоги;

     документ, що пiдтверджує державну реєстрацiю лiкарського засобу в Українi.

     1.4. Лiкарськi засоби, що надiйшли у виглядi гуманiтарної допомоги, передаються тiльки державним, комунальним закладам охорони здоров'я, дитячим будинкам, iнтернатам системи Мiнiстерства освiти, Мiнiстерства працi i соцiальної полiтики України.

     1.5. Передача лiкарських засобiв набувачам гуманiтарної допомоги здiйснюється пiсля проведення вибiркового їх контролю Державною iнспекцiєю з контролю якостi та державними iнспекцiями з контролю якостi лiкарських засобiв в Автономнiй Республiцi Крим, областях, мiстах Києвi та Севастополi.

     1.6. Порядок не поширюється на наркотичнi, психотропнi засоби та прекурсори, якi входять до Перелiку наркотичних засобiв, психотропних речовин, їх аналогiв та прекурсорiв, що пiдлягають спецiальному контролю вiдповiдно до законодавства України. Порядок ввезення таких лiкарських засобiв визначається Комiтетом з контролю за наркотиками при МОЗ України.

Лицензия Минкультуры. Помощь профессионалов! Гарантии в договоре
licall.ru