ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

вiд 14.11.2003 р. N 11/5-09-16221-ЕП

 

Начальникам Київської та Чорноморської регiональних митниць


Про справляння єдиного збору

     До Державної митної служби України звернулося Мiнiстерство транспорту України з проханням визначити порядок справляння єдиного збору з автотранспортних засобiв iноземних власникiв, якi в'їжджають на митну територiю України та виїжджають за її межi поїздами комбiнованого транспорту.

     Порядок справляння єдиного збору у пунктах пропуску через державний кордон, затверджений постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 24.10.2002 N 1569, у якому визначено (п. 17), що допускається доплата коштiв у рахунок єдиного збору готiвкою через касу митного органу, в зонi дiяльностi якого розташованi станцiї призначення.

     З огляду на зазначене вище, уважаємо за можливо представникам СМАП на залiзничних станцiях, на яких здiйснюється розвантаження (навантаження) автотранспортних засобiв, iз спецiалiзованих залiзничних платформ нараховувати єдиний збiр за проїзд автомобiльними дорогами автотранспортних засобiв iноземних власникiв у випадках, коли цi автотранспортнi засоби доставляють товари вантажоодержувачам на митнiй територiї України, повертаються до цiєї станцiї та виїжджають за межi України на поїздах комбiнованого транспорту.

     З метою повноти справляння єдиного збору прошу органiзувати прийом коштiв у зазначених випадках.

Заступник Голови Служби М. М. Iванюк