ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

14.10.2004 р. N 35/35-4551-ЕП

 

Начальникам регiональних митниць
Начальникам митниць


     У зв'язку iз запитами митниць щодо практичного застосування Методичних рекомендацiй щодо перевiрки правильностi оформлення сертифiкатiв про походження товарiв загальної форми, надiсланих на адресу митних органiв листом Держмитслужби вiд 01.10.04 N 35/35-4354-EП повiдомляємо про наступне.

     У графi 8 сертифiката загальної форми експортером (постачальником чи виробником) зазначається письмова заява про країну походження товарiв (наприклад, країною походження товару, зазначеного у графi 3 сертифiката є Республiка Польща). Заповнення у цiй графi iнформацiї про дату декларування вiдомостей про країну походження товару, а також проставлення печатки (штампу) й пiдпису, прiзвища та iнiцiалiв експортера залишається на розсуд експортера.

     У зв'язку з допущенням у пунктi 2.5 зазначених Методичних рекомендацiй технiчної помилки, слова "країни ввезення" необхiдно читати "країни вивезення".

Начальник Управлiння митно-тарифного регулювання В.I.Демченко