ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

23.03.05 N 25/2-9-18/2885-ЕП

 

Начальникам регiональних митниць
Начальникам митниць


Про ввезення товарiв 1-24 груп за УКТЗЕД

     За наявною в Держмитслужбi iнформацiєю мають мiсце факти затримки у пунктах пропуску через державний кордон України iмпортних товарiв по причинi вiдсутностi сертифiкатiв вiдповiдностi (свiдоцтв про визнання вiдповiдностi).

     Держмитслужба листом вiд 15.12.04 N 25/2-9-18/14842-ЕП iнформувала митнi органи про вiдсутнiсть необхiдностi пред'явлення на товари, зокрема 1-24 груп за УКТЗЕД, в пунктi пропуску через державний кордон України сертифiкатiв вiдповiдностi (свiдоцтв про визнання вiдповiдностi). Звертаємо увагу на неухильне виконання положень цього листа.

     У зв'язку з цим, лист Держмитслужби вiд 20.10.03 N 11/5-09-15048-ЕП вважати вiдкликаним; абзац 2 листа Держмитслужби вiд 13.11.97 N 11/6-10753 та абзац 3 листа Держмитслужби вiд 14.04.98 N 11/6-3651 вважати такими, що втратили чиннiсть; у абзацi 1 листа Держмитслужби вiд 29.12.04 N 25/1-9-16/15425-ЕП слова "Порядком митного оформлення iмпортних товарiв (продукцiї), що пiдлягають обов'язковiй сертифiкацiї в Українi, затвердженим постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 04.11.97 N 1211, зi змiнами та доповненнями," виключити.

Перший заступник Голови Служби М.М.Салагор