КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
Київ

вiд 13 квiтня 2005 р. N 97-р


Про внесення змiн до розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16 лютого 2005 р. N 38

     Внести до розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16 лютого 2005 р. N 38 "Про тимчасове припинення реекспортних операцiй з нафтою" (Офiцiйний вiсник України, 2005 р., N 7, ст. 393) змiни, виклавши його в такiй редакцiї:

"Про реекспортнi операцiї з товарами iноземного походження

     Мiнекономiки видавати дозволи на реекспорт товарiв iноземного походження, ранiше ввезених в рамках угод про вiльну торгiвлю, за умови надходження вiд суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України письмової згоди на здiйснення такої операцiї уповноваженого органу держави походження цих товарiв, якщо цього вимагають вiдповiднi мiжнароднi договори України.

     Мiнекономiки i Держмитслужбi видавати дозволи на реекспорт товарiв iноземного походження i здiйснювати їх митне оформлення у разi ввезення цих товарiв на митну територiю України поза межею граничних обсягiв, визначених вiдповiдними мiжнародними договорами України, та за умови сплати належних податкiв i зборiв.

     Мiнекономiки видавати дозволи на реекспорт товарiв iноземного походження за умови вiдповiдностi контрактних цiн митнiй вартостi, визначенiй згiдно з вимогами роздiлу XI Митного кодексу України".

Прем'єр-мiнiстр України Ю.ТИМОШЕНКО

Iнд. 27