ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
СХIДНА РЕГIОНАЛЬНА МИТНИЦЯ


Н А К А З
м.Харкiв

11 березня 2001 року N 117

Про скасування наказiв СРМ.

     З метою впорядкування технологiчних схем митного контролю та митного оформлення товарiв та iнших предметiв та скасування наказiв Схiдної РМ, що втратили свою актуальнiсть,

НАКАЗУЮ:

     1. Вважати такими, що втратили чиннiсть накази СРМ:

 • N 275 вiд 04.05.98р. "Про затвердження Технологiчної схеми взаємодiї пiдроздiлiв Схiдної РМ з Державною iнспекцiєю з контролю якостi лiкарських засобiв МОЗ України при здiйсненнi митного оформлення лiкарських засобiв";

 • N 418 вiд 06.07.98р. "Про застосування при митному оформленнi виробiв медичного призначення наказу МОЗ України N 190 вiд 20.10.95р.";

 • N 515 вiд 06.08.98р. "Про тимчасове припинення дiї наказу по Схiднiй РМ N 428 вiд 08.07.98р.";

 • N 537 вiд 17.08.98р. "Щодо змiн до наказу СРМ N 160 вiд 09.07.97р.";

 • N 572 вiд 02.09.98р. "Про виконання наказу ДМСУ N 485 вiд 10.08.98р. в частинi контролю визначення митної вартостi";

 • N 700 вiд 28.10.98р. "Щодо тимчасового направлення спiвробiтникiв митницi до ВТВ для контролю митної вартостi";

 • N 831 вiд 25.12.98р. "Щодо змiни форми реєстрацiї транспортних засобiв, що прямують через Державний кордон України в зонi дiяльностi ВПВ Схiдної регiональної митницi";

 • N 102 вiд 23.02.99р. "Про внесення змiн та доповнень до Технологiчної схеми перевезень, обробки (прийняття на склад а/п "Харкiв") та митного оформлення реєструємого багажу комерцiйних рейсiв, затвердженої гаказом Схiдної РМ вiд 24.04.98р. N 261";

 • N 180 вiд 23.03.99р. "Про надання сертифiкатiв походження, представлених як пiдстава для безмитного ввезення рибопродукцiї";

 • N 215 вiд 01.04.99р. "Про надання дозволу вантажно-пасажирському вiддiлу Схiдної РМ на оформлення вантажiв, пiдконтрольних ДСЕКУ, що експортує та iмпортує ВАТ "Вовчанський агрегатний завод";

 • N 228 вiд 05.04.99р. "Про затвердження тимчасової технологiчної схеми використання мобiльної рентгенiвської установки

 • Linescan - 107";

 • N 352 вiд 07.06.99р. "Про внесення змiн до наказу Схiдної РМ вiд 04.12.98р. N 792";

 • N 390 вiд 22.06.99р. "Про внесення змiн до ТТС поетапного оформлення в митному вiдношеннi товарiв та iнших предметiв iз застосуванням ВМД, затвердженої наказом СРМ вiд 09.03.99р. N 139";

 • N 163 вiд 15.03.2000р. "Про введення в дiю ТС митного контролю та оформлення ТЗ, вантажiв суб'єктiв ЗЕД, валюти, цiнностей, ТЗ, товарiв та iнших предметiв громадян, якi перетинають митний кордон в зонi дiяльностi ВПВ Схiдної РМ, взаємодiї з прикордонними КПП та iншими контролюючими в пунктах пропуску службами";

 • N 324 вiд вiд 26.05.2000р. "Щодо пiдготовки технологiчних схем митного огляду в рамках проведення експерименту по селекцiї ризику пiд час транзитних перевезень вантажiв".

     2. Начальнику загального вiддiлу митницi Полiщук Л.Є. забезпечити вiдповiдне корегування в iнформацiйно-пошуковiй системi по нормативно-довiдковiй iнформацiї (NSI).

     3. Контроль за виконанням наказу покласти на начальника вiддiлу органiзацiї митного контролю Лада В.Б.

Начальник Схiдної РМ О.О.Тютюнник

Погоджено: Розсилка:
Заст. нач. О.Г. Даниленко ВПВ-1
Заст. нач. М.I. Пруднiков ВПВ-2
Заст. нач. В.Т. Сушко ПВ
Нач. ВОМК В.Б. Лад ВТВ
Нач. ЗВ Л.Є. Полiщук ВОТЗ
Нач. ЮВ В. А. Пузiков ВВ-1
ВВ-2
ВВ-3
ВВ-4
ВВ-5
ВВ-6
ВВ-7
ВОМК
ЗВ
ВIАР та МС
Вик. ВОМК Понiкаровський

БД