ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

31.03.2005 N 228


Про внесення змiни до наказу Державної митної служби України вiд 24.12.99 N 852

Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
19 квiтня 2005 р. за N 420/10700


     Вiдповiдно до статтi 13 Митного кодексу України та з метою приведення нормативно-правових актiв Державної митної служби України у вiдповiднiсть до законодавства України з питань митної справи наказую:

     1. Пункт 3 Iнструкцiї про першочергове безкоштовне спрощене декларування гуманiтарних вантажiв, затвердженої наказом Державної митної служби України вiд 24.12.99 N 852, зареєстрованої у Мiнiстерствi юстицiї України 06.01.2000 за N 2/4223, викласти в такiй редакцiї:

     "3. Вантажi гуманiтарної допомоги перебувають пiд митним контролем на тимчасовому зберiганнi вiдповiдно до Положення про склади тимчасового зберiгання, затвердженого наказом Держмитслужби України вiд 07.10.2003 N 674, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 19.11.2003 за N 1061/8382 (зi змiнами й доповненнями)".

     2. Департаменту органiзацiї митного контролю (Демченко О.В.), Департаменту правового забезпечення (Ступак Ю.В.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацiю до Мiнiстерства юстицiї України.

     3. Начальникам регiональних митниць, митниць довести цей наказ до вiдома фiзичних та юридичних осiб.

     4. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Голови Служби Салагора М.М.

Голова Служби В.В.Скомаровський