КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
Київ

вiд 12 травня 2005 р. N 150-р


Питання використання власних залiзничних вантажних вагонiв

     1. Погодитися з пропозицiєю Мiнтрансзв'язку щодо нарахування в перiод до 15 червня 2005 р. платежiв за перевезення вантажiв у залiзничних вагонах вантажовласникiв та операторiв iз застосуванням знижки у розмiрах згiдно з додатком.

     2. Додаток 2 до розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 13 липня 2004 р. N 455 "Про тарифи на перевезення вантажiв залiзничним транспортом" (Офiцiйний вiсник України, 2004 р., N 28, ст. 1903) виключити.

Прем'єр-мiнiстр України Ю.ТИМОШЕНКО

Iнд. 21

 

Додаток
до розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 12 травня 2005 р. N 150-р

РОЗМIРИ
знижки до тарифiв на перевезення вантажiв залiзничним транспортом у власних залiзничних вантажних вагонах

Тип вагона i номер тарифної схеми згiдно iз Збiрником тарифiв на перевезення вантажiв залiзничним транспортом України Найменування вантажу Знижка до тарифу, вiдсоткiв
Унiверсальний - за тарифною схемою 1 вантажi 1-го тарифного класу; руда залiзна, що перевозиться у межах України; сiль 30
вантажi 2-го тарифного класу; вугiлля; мiнеральнi добрива; кокс (крiм того, що перевозиться за експортом); руда залiзна, що перевозиться за експортом 30
вантажi 3-го тарифного класу; кокс, що перевозиться за експортом; брухт чорних i кольорових металiв, що перевозиться за експортом i на припортовi станцiї залiзниць; iншi вантажi 25
Спецiалiзований - за тарифною схемою 3 вантажi 1-го тарифного класу; руда залiзна, що перевозиться у межах України; сiль 30
вантажi 2-го тарифного класу; вугiлля; мiнеральнi добрива; зерно; кокс (крiм того, що перевозиться за експортом); руда залiзна, що перевозиться за експортом 30
вантажi 3-го тарифного класу; кокс, що перевозиться за експортом; брухт чорних i кольорових металiв, що перевозиться за експортом i на припортовi станцiї залiзниць; iншi вантажi 27
Цистерна - за тарифною схемою 6 свiтлi нафтопродукти 25
темнi нафтопродукти 30
Цистерна - за тарифними схемами 7-10 зрiдженi гази 30
вантажi 1-го i 2-го тарифного класу 30
вантажi 3-го тарифного класу, iншi вантажi 25
Рефрижераторний - за тарифними схемами 1, 4, 5 вантажi 1-го тарифного класу 30
вантажi 2-го тарифного класу 25
вантажi 3-го тарифного класу та iншi вантажi 20
Унiверсальний, спецiалiзований - за тарифною схемою 1 або 3 баласт для дорiг, пiсок, гранвiдсiв, шлаки, зола 30

_______________
     Примiтка. Пiд час розрахунку плати за перевезення вантажiв у власних залiзничних вантажних вагонах тарифна схема 2 не застосовується.