КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
Київ

вiд 30 травня 2005 р. N 168-р


Про заходи щодо забезпечення обмiну iнформацiєю з митних питань

     З метою забезпечення виконання Державної програми "Контрабандi - СТОП" на 2005-2006 роки Держмитслужбi:

     проаналiзувати у тижневий строк стан справ з обмiну iнформацiєю з митними органами iноземних держав;

     разом з МЗС, Мiнфiном та Мiнекономiки визначити перелiк держав, з вiдповiдними органами яких доцiльно провести переговори щодо укладення мiжнародних договорiв про обмiн iнформацiєю з митних питань, та iнiцiювати в установленому порядку переговорний процес щодо укладення таких договорiв;

     подати Кабiнетовi Мiнiстрiв України узгодженi пропозицiї щодо повноважень на проведення переговорiв та пiдписання мiжнародних договорiв iз зазначених питань.

     МЗС, Мiн'юсту, Мiнфiну i Держмитслужбi розглянути та опрацювати в установленому порядку питання щодо приєднання України до Конвенцiї про захист осiб стосовно автоматизованої обробки даних особистого характеру (Страсбург, 28 сiчня 1981 р.) i подати вiдповiднi пропозицiї Кабiнетовi Мiнiстрiв України.

Прем'єр-мiнiстр України Ю.ТИМОШЕНКО

Iнд. 27