КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
Київ

вiд 29 червня 2005 р. N 220-р


Про облiк повiдомлень про факти порушення митних правил, контрабанди або iнших протиправних дiй

     Погодитися з пропозицiєю СБУ та Ради iмпортерiв при Кабiнетi Мiнiстрiв України щодо ведення черговими телефонної "гарячої лiнiї", що дiє при зазначенiй Радi, облiку повiдомлень про факти порушення митних правил, контрабанди або iнших протиправних дiй за формою згiдно з додатком.

     Рекомендувати Радi iмпортерiв при Кабiнетi Мiнiстрiв України затвердити у двотижневий строк за погодженням з вiдповiдними центральними органами виконавчої влади порядок облiку та використання бланкiв повiдомлення.

Прем'єр-мiнiстр України Ю. ТИМОШЕНКО

Iнд. 31

 

Додаток
до розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 29 червня 2005 р. N 220-р

ПОВIДОМЛЕННЯ N _____________

вiд ___ ____________ 200_ р. (____ год. ____ хв.)

Вiд кого надiйшло: прiзвище  
iм'я  
по батьковi  
адреса  
 
 
контактнi телефони  
 
(iншi данi про особу, якщо вона їх повiдомила)
 
(стислий змiст)
 
 
 
(найменування державних органiв, до яких надiслано повiдомлення)
 
(посада, прiзвище, iм'я та по батьковi особи, що вiдправила повiдомлення)
 
(пiдпис)
 
(посада, прiзвище, iм'я та по батьковi особи державного органу, що прийняла повiдомлення)

___ ____________ 200_ р. (___ год. ___ хв.)