КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
Київ

вiд 1 липня 2005 р. N 233-р


Про iндексацiю тарифiв на перевезення вантажiв залiзничним транспортом

     1. Погодитися з пропозицiєю Мiнтрансзв'язку щодо iндексацiї тарифiв на перевезення вантажiв залiзничним транспортом згiдно з додатком.

     2. У пунктi 1 розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 1 квiтня 2005 р. N 91 "Про iндексацiю тарифiв на перевезення вантажiв залiзничним транспортом та пов'язанi з цим послуги" (Офiцiйний вiсник України, 2005 р., N 14, ст. 725) слова i цифри "у перiод з 1 квiтня по 30 червня 2005 р." виключити.

     3. Мiнтрансзв'язку пiдготувати до кiнця 2005 року нову редакцiю Збiрника тарифiв на перевезення вантажiв залiзничним транспортом України (Тарифне керiвництво N 1).

Прем'єр-мiнiстр України Ю. ТИМОШЕНКО

Iнд. 21

 

Додаток
до розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 1 липня 2005 р. N 233-р

ПЕРЕЛIК
вантажiв, щодо перевезення яких залiзничним транспортом застосовується iндексацiя тарифiв

Найменування вантажу Код вантажу згiдно з Єдиною тарифно-статистичною номенклатурою вантажiв Вiдсоток пiдвищення, зменшення (-) розмiру тарифiв
Брухт дроблений чорних металiв, що перевозиться iз станцiї Рокитне Пiвденно-Захiдної залiзницi у межах України та за експортом 316073 139,4
Щебiнь 232 (крiм 232395, 232408, 232412, 232427, 232431, що використовується як баласт для дорiг) -22,16
Баласт для дорiг (щебiнь) 232395, 232408, 232412, 232427, 232431, 236004, 236019, 236038 9,37
Перлiт 232272, 234047 -22,16
Бiшофiт 485483 -36,33