КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
Київ

вiд 12 липня 2005 р. N 257-р


Про використання у 2005 роцi коштiв державного бюджету, передбачених на виконання програм розвитку пiдприємств суднобудiвної, лiтакобудiвної промисловостi, пiдприємств концерну "Бронетехнiка України" та пiдприємств i органiзацiй, якi виготовляють i розробляють боєприпаси, їх елементи та вироби спецхiмiї

     Мiнпромполiтики спрямувати у 2005 роцi кошти державного бюджету за кодом 2601250 програмної класифiкацiї видаткiв та кредитування бюджету за напрямами, визначеними розпорядженням Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 10 серпня 2004 р. N 553 "Про напрями використання коштiв державного бюджету, передбачених на заходи з виконання програм розвитку пiдприємств суднобудiвної, лiтакобудiвної промисловостi, пiдприємств концерну "Бронетехнiка України" та пiдприємств i органiзацiй, якi виготовляють i розробляють боєприпаси, їх елементи та вироби спецхiмiї", та вiдповiдно до порядкiв, затверджених згiдно iз зазначеним розпорядженням.

Прем'єр-мiнiстр України Ю.ТИМОШЕНКО

Iнд. 29