КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

вiд 14 березня 2007 р. N 468


Про доповнення пункту 1 постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 сiчня 1997 р. N 65

     Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:

     1. Доповнити пункт 1 постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 сiчня 1997 р. N 65 "Про ставки митних зборiв" - iз змiнами, внесеними постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 13 травня 1998 р. N 670 (Офiцiйний вiсник України, 1998 р., N 19, ст. 706), вiд 19 травня 1999 р. N 840 (Офiцiйний вiсник України, 1999 р., N 20, ст. 893), вiд 5 липня 1999 р. N 1187 (Офiцiйний вiсник України, 1999 р., N 27, ст. 1332), вiд 18 сiчня 2003 р. N 93 (Офiцiйний вiсник України, 2003 р., N 4, ст. 139), вiд 15 сiчня 2005 р. N 45 (Офiцiйний вiсник України, 2005 р., N 3, ст. 144), вiд 15 грудня 2005 р. N 1198 (Офiцiйний вiсник України, 2005 р., N 50, ст. 3127) i вiд 6 лютого 2006 р. N 105 (Офiцiйний вiсник України, 2006 р., N 6, ст. 297), абзацом такого змiсту:

     "Установити, що у разi перемiщення природного газу трубопровiдним транспортом через митну територiю України транзитом, що пiдтверджено документами, зазначеними у пiдпунктi 3 пункту 14 Порядку митного контролю та митного оформлення природного газу, що перемiщується через митний кордон України трубопровiдним транспортом, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 17 грудня 2003 р. N 1958 (Офiцiйний вiсник України, 2003 р., N 51, ст. 2699), митний збiр за перебування пiд митним контролем такого газу справляється починаючи з 30-го календарного дня пiсля закiнчення перiоду постачання.".

     2. Ця постанова набирає чинностi з дня опублiкування.

Прем'єр-мiнiстр України В.ЯНУКОВИЧ

Iнд. 37