НАЦIОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
Департамент валютного регулювання

вiд 28.12.2007 р. N 13-411/5020-13919

 

Територiальним управлiнням НБУ, банкам України та їх фiлiям, Центральнiй розрахунковiй палатi НБУ, ОПЕРУ НБУ, департаментам та самостiйним управлiнням НБУ


Щодо введення на територiї Кiпру та Мальти нової грошової одиницi - ЄВРО

     Нацiональний банк України повiдомляє, що за iнформацiєю Європейського центрального банку, розмiщеною на його офiцiйному сайтi у мережi Iнтернет за адресою www.ecb.int, з 01.01.2008 в якостi нової грошової одиницi вводиться ЄВРО на територiї таких країн: Кiпру - замiсть кiпрського фунта, Мальти - замiсть мальтiйської лiри.

     1 сiчня 2008 року всi залишки у кiпрських фунтах та мальтiйських лiрах на банкiвських рахунках будуть конвертованi у ЄВРО в автоматичному режимi.

     Перiод паралельного обiгу готiвки на територiї Кiпру та Мальти триватиме з 01.01.2008 до 31.01.2008, що означає, що протягом цього часу буде можливiсть здiйснювати розрахунки готiвкою як у кiпрських фунтах (Кiпр) та мальтiйських лiрах (Мальта), так i у ЄВРО.

     Конвертацiйний курс, за яким кiпрський фунт та мальтiйська лiра будуть замiнюватися на ЄВРО i таким чином поступово вилучатися з обiгу, зафiксований на рiвнi:

     1 ЄВРО = 0,585274 кiпрських фунтiв;

     1 ЄВРО = 0,4293 мальтiйських лiр.

     Банки Кiпру (до 30.06.2008) та банки Мальти (до 31.03.2008) будуть зобов'язанi здiйснювати обмiн кiпрських фунтiв та мальтiйських лiр на ЄВРО без комiсiї. Пiсля закiнчення зазначеного термiну кiпрськi фунти та мальтiйськi лiри можна буде обмiняти лише у Центральному банку вiдповiдної країни.

Перший заступник Голови А. В. Шаповалов