КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

вiд 5 березня 2008 р. N 163


Про реалiзацiю iмпортованого природного газу на територiї України

     Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:

     1. Установити, що:

     з 1 сiчня 2008 р. центрально- та середньоазiйський природний газ, який надходить в газотранспортну систему України вiд компанiї "РосУкрЕнерго АГ", використовується виключно для задоволення потреб споживачiв України в обсягах вiдповiдно до балансу надходження та розподiлу природного газу на 2008 рiк, затвердженого розпорядженням Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 9 сiчня 2008 р. N 57;

     з 1 березня 2008 р. iмпортований природний газ реалiзується в Українi Нацiональною акцiонерною компанiєю "Нафтогаз України" та її дочiрньою компанiєю "Газ України" за умови проведення споживачами стовiдсоткової оплати використаного природного газу;

     у разi коли обсягiв центрально- та середньоазiйського природного газу, який надходить в газотранспортну систему України, недостатньо для задоволення потреб споживачiв України, Нацiональна акцiонерна компанiя "Нафтогаз України" використовує ресурси власного природного газу, що перебувають на зберiганнi в пiдземних сховищах її дочiрньої компанiї "Укртрансгаз".

     Зобов'язати Нацiональну акцiонерну компанiю "Нафтогаз України" вiдповiдно до Угоди про врегулювання вiдносин у газовiй сферi вiд 4 сiчня 2006 р. проводити розрахунки з компанiєю "РосУкрЕнерго АГ" або закритим акцiонерним товариством "Газпром експорт" за прийнятий на кордонi з Росiйською Федерацiєю центрально- та середньоазiйський природний газ виходячи з його цiни у 2008 роцi 179,5 долара США за 1 тис. куб. метрiв.

     2. Державнiй митнiй службi проводити починаючи з 1 березня 2008 р. попереднє митне оформлення природного газу, який надходить в газотранспортну систему України для задоволення потреб споживачiв України, виключно Нацiональнiй акцiонернiй компанiї "Нафтогаз України" за цiною 179,5 долара США за 1 тис. куб. метрiв.

Прем'єр-мiнiстр України Ю.ТИМОШЕНКО

Iнд. 37