ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ЛЬВIВСЬКА МИТНИЦЯ

НАКАЗ

18.11.09 N 831


Про внесення пiдприємства-резидента до Реєстру пiдприємств, до товарiв i транспортних засобiв яких установлено спрощений порядок застосування процедур митного контролю та митного оформлення, визначених нормативно-правовими актами Державної митної служби України

     На виконання абзацу 5 пункту 6 Порядку визначення пiдприємств-резидентiв, до товарiв i транспортних засобiв яких може встановлюватися спрощений порядок застосування процедур митного контролю та митного оформлення, затвердженого наказом Держмитслужби України вiд 10.08.09 N 736 (далi - Порядок), зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 31.08.09 за N 814/16830, наказую:

     1. Включити до "зеленого" списку Реєстру пiдприємств, до товарiв i транспортних засобiв яких установлено спрощений порядок застосування процедур митного контролю та митного оформлення, визначених нормативно-правовими актами Державної митної служби України (далi - Реєстр) ТзОВ "Агроль" (код ЄДРПОУ 30765316, фактична адреса: 81083, Львiвська область, Яворiвський район, с. Жорниська).

     2. Начальникам структурних пiдроздiлiв митницi:

     2.1 застосовувати до товарiв i транспортних засобiв зазначеного пiдприємства форми i обсяги митного контролю та митного оформлення, згiдно з положеннями пункту 8 Порядку.

     2.2. вiдповiдно до повноважень, при виявленнi фактiв недотримання зазначеного пiдприємства вимог наказу Держмитслужби України вiд 10.08.09 N 736 iнформувати в день виявлення порушення вiддiл органiзацiї митного контролю.

     3. В.о. начальника вiддiлу органiзацiї митного контролю Барабашу С.I.:

     3.1. Забезпечити направлення паперової копiї даного наказу ТзОВ "Агроль", а електронної копiї наказу до Департаменту органiзацiї митного контролю, Департаменту аналiтичної роботи, управлiння ризиками та аудиту, митним органам.

     3.2. Внести данi зазначеного пiдприємства до Реєстру в Єдинiй автоматизованiй iнформацiйнiй системi Держмитслужби України.

     4. Начальнику вiддiлу органiзацiйного та документального забезпечення Твердохлiб Т.М. довести даний наказ до вiдома зацiкавлених осiб.

     5. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника начальника митницi Жука В.А.

Начальник митницi С.I. Ярмольський