ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ЛЬВIВСЬКА МИТНИЦЯ

НАКАЗ

30.11.09 N 870


Про виключення пiдприємства-резидента iз Реєстру пiдприємств, до товарiв i транспортних засобiв яких установлено спрощений порядок застосування процедур митного контролю та митного оформлення, визначених нормативно-правовими актами Державної митної служби України

     На виконання пункту 15 Порядку визначення пiдприємств-резидентiв, до товарiв i транспортних засобiв яких може встановлюватися спрощений порядок застосування процедур митного контролю та митного оформлення, затвердженого наказом Держмитслужби України вiд 10.08.09 N 736 (далi - Порядок), зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 31.08.09 за N 814/16830, наказую:

     1. Виключити iз "бiлого" списку Реєстру пiдприємств, до товарiв i транспортних засобiв яких установлено спрощений порядок застосування процедур митного контролю та митного оформлення, визначених нормативно-правовими актами Державної митної служби України (далi - Реєстр) ЗАТ "Дюна-Веста" (код ЄДРПОУ 32285581, фактична адреса: 81100, Львiвська область, м. Червоно град, вул. Б. Хмельницького, 67).

     2. Начальникам структурних пiдроздiлiв митницi врахувати цей наказ при оформленнi товарiв i транспортних засобiв зазначеного пiдприємства.

     3. В.о. начальника вiддiлу органiзацiї митного контролю Барабашу С.I.:

     3.1. Забезпечити направлення паперової копiї даного наказу зазначеному пiдприємству, а електронної копiї наказу ЗАТ "Дюна-Веста" до Департаменту органiзацiї митного контролю, Департаменту аналiтичної роботи, управлiння ризиками та аудиту, митним органам.

     3.2. Внести вiдповiднi вiдмiтки про виключення даного пiдприємства iз Реєстру в Єдину автоматизовану iнформацiйну систему Держмитслужби України.

     4. Комiсiї створенiй вiдповiдно до наказу по Львiвськiй митницi вiд 22.09.09 N 689 "Про органiзацiйнi заходи визначення механiзму занесення сумлiнних пiдприємств - резидентiв до реєстру пiдприємств, до яких можуть застосовуватись окремi митнi процедури", протягом тижня у першочерговому порядку здiйснити оцiнювання пiдприємства за процедурою, встановленою Порядком.

     5. Начальнику вiддiлу органiзацiйного та документального забезпечення Твердохлiб Т.М. довести даний наказ до вiдома зацiкавлених осiб.

     Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Т.в.о. начальника митницi В.А. Жук