МIНIСТЕРСТВО ЕКОНОМIКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

вiд 3 листопада 2010 року N 1409


Про застосування спецiальної санкцiї - тимчасового зупинення зовнiшньоекономiчної дiяльностi - до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України

     За порушення статтi 352 Митного кодексу України i статтi 15 Закону України "Про державне регулювання виробництва i обiгу спирту етилового, коньячного i плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробiв", вiдповiдно до Положення про порядок застосування до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України та iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi спецiальних санкцiй, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", затвердженого наказом Мiнiстерства економiки вiд 17.04.2000 N 52, зареєстрованим у Мiнiстерствi юстицiї 05.05.2000 за N 260/4481, на пiдставi подань Управлiння Служби безпеки України в Закарпатськiй областi вiд 27.07.2010 N 58/8-1196 i вiд 20.09.2010 N 58/8-1574, Управлiння Служби безпеки України в Черкаськiй областi вiд 05.10.2010 N 73/8/11773 i вiд 18.10.2010 N 73/8/12387 наказую:

     1. Вiдповiдно до статтi 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" починаючи з 23.11.2010 застосувати спецiальну санкцiю - тимчасове зупинення зовнiшньоекономiчної дiяльностi - до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України згiдно з додатком до цього наказу.

     2. Департаменту державного регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi (Богданов В. С.):

     в установленому порядку довести цей наказ до вiдома Державної митної служби, Державної податкової адмiнiстрацiї, Нацiонального банку, Управлiння Служби безпеки України в Закарпатськiй областi, Управлiння Служби безпеки України в Черкаськiй областi, Головного управлiння з питань європейської iнтеграцiї, зовнiшньоекономiчних зв'язкiв та туризму Закарпатської обласної державної адмiнiстрацiї, Управлiння зовнiшнiх зносин та зовнiшньоекономiчної дiяльностi Черкаської обласної державної адмiнiстрацiї;

     забезпечити розмiщення iнформацiї про цей наказ на офiцiйному веб-сайтi Мiнiстерства економiки в роздiлi спецiальних санкцiй.

     3. Головному управлiнню з питань європейської iнтеграцiї, зовнiшньоекономiчних зв'язкiв та туризму Закарпатської обласної державної адмiнiстрацiї (Нусер Е. Е.), Управлiнню зовнiшнiх зносин та зовнiшньоекономiчної дiяльностi Черкаської обласної державної адмiнiстрацiї (Гураль В. П.) довести цей наказ до вiдома суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України, зазначених у додатку до цього наказу.

     4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Мiнiстра Мармазова В. Є.

Мiнiстр економiки України В. П. Цушко

 

Додаток
до наказу Мiнiстерства економiки України
03.11.2010 N 1409

ПЕРЕЛIК
суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України, до яких застосовано спецiальну санкцiю - тимчасове зупинення зовнiшньоекономiчної дiяльностi

N Назва резидента Область Адреса резидента Код згiдно з ЄДРПОУ Сума заборг., тис. од. Валюта Назва нерезидента Адреса нерезидента Тип порушення Пiдстава
1 ПП КИВЕЖДIЙ I. В. ЗАКАРПАТСЬКА 88000, М. УЖГОРОД, ВУЛ. ВОВЧКА, 12/20. Р/Р 26000016140202 В "КООПIНВЕСТБАНК" М. УЖГОРОД. SWIFT: KOOPUAUX 3021109033 0,00       Ст. 15 Закону України "Про державне регулювання виробництва i обiгу спирту етилового, коньячного i плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробiв" Матерiали Управлiння СБУ в Закарпатськiй областi вих. вiд 27.07.2010 N 58/8-1196 вх. вiд 03.08.2010 N 08/55567-10 та вих. вiд 20.09.2010 N 58/8-1574 вх. вiд 29.09.2010 N 08/69120-10
2 ПП "АЛНАТ" ЧЕРКАСЬКА М. ЧЕРКАСИ, ВУЛ ЧЕХОВА, 33. ДИРЕКТОР - КОЗIЙ О. А. 0030147280 0,00       Ст. 352 Митного кодексу України Матерiали Управлiння СБУ в Черкаськiй областi вих. вiд 05.10.2010 N 73/8/11773 вх. вiд 11.10.2010 N 08/72973-10
3 ТОВ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧА КОМПАНIЯ "IОН" ЧЕРКАСЬКА М. ЧЕРКАСИ, ВУЛ. КРАСIНА, 50. ДИРЕКТОР - ВОЛИНЕЦЬ I. В. 0032504107 0,00       Ст. 352 Митного кодексу України Матерiали Управлiння СБУ в Черкаськiй областi вих. вiд 18.10.2010 N 73/8/12387 вх. вiд 25.10.2010 N 08/77691-10

 

Заступник директора департаменту - начальник вiддiлу контролю у сферi зовнiшньоекономiчної дiяльностi О. I. Семирга