МIНIСТЕРСТВО ЕКОНОМIКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

вiд 15 грудня 2010 року N 1564


Про тимчасове зупинення дiї спецiальної санкцiї, застосованої до ТОВ "Бауматех" (Рiвненська область)

     Згiдно з Положенням про порядок застосування до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України та iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi спецiальних санкцiй, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", затвердженим наказом Мiнiстерства економiки вiд 17.04.2000 N 52, зареєстрованим у Мiнiстерствi юстицiї 05.05.2000 за N 260/4481, та враховуючи вжиття ТОВ "Бауматех" практичних заходiв, що гарантують виконання Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" i пов'язаних з ним законiв України (листи-звернення ТОВ "Бауматех" вих. вiд 12.11.2010 N 56/10, вх. вiд 23.11.2010 N 12/87021-10, вих. вiд 25.11.2010 N 58/10, вх. вiд 30.11.2010 N 12/89078-10, ухвала господарського суду Рiвненської областi вiд 21.10.2010 у справi N 14/171, довiдка фiлiї публiчного акцiонерного товариства "Державний експортно-iмпортний банк України" в м. Рiвне вiд 12.11.2010 N 065-40/3494), наказую:

     1. Тимчасово, до 15.03.2011, зупинити дiю спецiальної санкцiї - iндивiдуального режиму лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi, застосованої до ТОВ "Бауматех" (33027, Рiвненська область, Рiвненський район, с. Велика Омеляна, вул. Присадибна, буд. 9-б, код згiдно з ЄДРПОУ 34703138).

     2. ТОВ "Бауматех" вiдповiдно до статтi 9 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" до 15.02.2011 поiнформувати Мiнiстерство економiки про рiшення, винесене господарським судом Рiвненської областi у справi N 14/171, та стан повернення валютних цiнностей на територiю України.

     3. Департаменту державного регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi (Богданов В. С.):

     в установленому порядку довести цей наказ до вiдома Державної митної служби, Державної податкової адмiнiстрацiї, Нацiонального банку, вiддiлу мiжнародного спiвробiтництва та європейської iнтеграцiї Рiвненської обласної державної адмiнiстрацiї;

     забезпечити розмiщення iнформацiї про цей наказ на офiцiйному веб-сайтi Мiнiстерства економiки в роздiлi спецiальних санкцiй.

     4. Вiддiлу мiжнародного спiвробiтництва та європейської iнтеграцiї Рiвненської обласної державної адмiнiстрацiї (Муран О. Г.) довести цей наказ до вiдома суб'єкта зовнiшньоекономiчної дiяльностi України.

     5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Мiнiстра Мармазова В. Є.

Голова комiсiї з реорганiзацiї Мiнiстерства, перший заступник Мiнiстра економiки України А. А. Максюта