МIНIСТЕРСТВО ЕКОНОМIКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

вiд 15 грудня 2010 року N 1565


Про тимчасове зупинення дiї спецiальної санкцiї, застосованої до державного пiдприємства "Старокостянтинiвське лiсове господарство" (Хмельницька область)

     Згiдно з Положенням про порядок застосування до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України та iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi спецiальних санкцiй, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", затвердженим наказом Мiнiстерства економiки вiд 17.04.2000 N 52, зареєстрованим у Мiнiстерствi юстицiї 05.05.2000 за N 260/4481, та враховуючи вжиття державним пiдприємством "Старокостянтинiвське лiсове господарство" практичних заходiв, що гарантують виконання Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" i пов'язаних з ним законiв України (лист-звернення державного пiдприємства "Старокостянтинiвське лiсове господарство" вих. вiд 16.11.2010 N 1355, вх. вiд 23.11.2010 N 12/86959-10, довiдка Хмельницької обласної дирекцiї публiчного акцiонерного товариства "Райффайзен Банк Аваль" вiд 16.11.2010 N 35-7-23-02/4419), наказую:

     1. Тимчасово, до 15.03.2011, зупинити дiю спецiальної санкцiї - iндивiдуального режиму лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi, застосованої до державного пiдприємства "Старокостянтинiвське лiсове господарство" (31100, Хмельницька область, м. Старокостянтинiв, вул. Крiпосний Вал, буд. 25, код згiдно з ЄДРПОУ 00993337).

     2. Державному пiдприємству "Старокостянтинiвське лiсове господарство" вiдповiдно до статтi 9 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" до 15.02.2011 поiнформувати Мiнiстерство економiки про погашення компанiєю "Атлантик СС" (Республiка Болгарiя) заборгованостi та стан повернення валютних цiнностей на територiю України.

     3. Департаменту державного регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi (Богданов В. С.):

     в установленому порядку довести цей наказ до вiдома Державної митної служби, Державної податкової адмiнiстрацiї, Нацiонального банку, Головного управлiння економiки Хмельницької обласної державної адмiнiстрацiї;

     забезпечити розмiщення iнформацiї про цей наказ на офiцiйному веб-сайтi Мiнiстерства економiки в роздiлi спецiальних санкцiй.

     4. Головному управлiнню економiки Хмельницької обласної державної адмiнiстрацiї (Маєвський М. В.) довести цей наказ до вiдома суб'єкта зовнiшньоекономiчної дiяльностi України.

     5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Мiнiстра Мармазова В. Є.

Голова комiсiї з реорганiзацiї Мiнiстерства, перший заступник Мiнiстра економiки України А. А. Максюта