МIНIСТЕРСТВО ЕКОНОМIКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

вiд 15 грудня 2010 року N 1566


Про тимчасове зупинення дiї спецiальної санкцiї, застосованої до ЗАТ "Харкiвська агропромислова спiлка" (Харкiвська область)

     Вiдповiдно до Положення про порядок застосування до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України та iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi спецiальних санкцiй, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", затвердженого наказом Мiнiстерства економiки вiд 17.04.2000 N 52, зареєстрованим у Мiнiстерствi юстицiї 05.05.2000 за N 260/4481, та враховуючи вжиття ЗАТ "Харкiвська агропромислова спiлка" практичних заходiв, що гарантують виконання Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" i пов'язаних з ним законiв України (листи-звернення ЗАТ "Харкiвська агропромислова спiлка" вих. вiд 29.11.2010 N 12-м, вх. вiд 30.11.2010 N 12/89043-10, вих. вiд 01.12.2010 N 152, вх. вiд 03.12.2010 N 12/90629-10, ухвала арбiтражного суду Красноярського краю (Росiйська Федерацiя) вiд 01.11.2010 у справi N А33-10825/2009 про визнання та приведення до виконання iноземного арбiтражного рiшення, довiдка публiчного акцiонерного товариства "ОТП Банк" вiд 01.12.2010 N 52-1/3190), наказую:

     1. Тимчасово, до 15.03.2011, зупинити дiю спецiальної санкцiї - iндивiдуального режиму лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi, застосованої до ЗАТ "Харкiвська агропромислова спiлка" (м. Харкiв, Червоношкiльна набережна, буд. 16, код згiдно з ЄДРПОУ 31060583).

     2. ЗАТ "Харкiвська агропромислова спiлка" вiдповiдно до статтi 9 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" до 15.02.2011 поiнформувати Мiнiстерство економiки про виконання ТОВ "Продсервiс" (Росiйська Федерацiя) ухвали арбiтражного суду Красноярського краю (Росiйська Федерацiя) вiд 01.11.2010 у справi N А33-10825/2009, хiд виконання провадження щодо стягнення заборгованостi з ТОВ "Продсервiс" та стан повернення валютних цiнностей на територiю України.

     3. Департаменту державного регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi (Богданов В. С.):

     в установленому порядку довести цей наказ до вiдома Державної митної служби, Державної податкової адмiнiстрацiї, Нацiонального банку, Головного управлiння економiки Харкiвської обласної державної адмiнiстрацiї;

     забезпечити розмiщення iнформацiї про цей наказ на офiцiйному веб-сайтi Мiнiстерства економiки в роздiлi спецiальних санкцiй.

     4. Головному управлiнню економiки Харкiвської обласної державної адмiнiстрацiї (Дуленко А. Л.) довести цей наказ до вiдома суб'єкта зовнiшньоекономiчної дiяльностi України.

     5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Мiнiстра Мармазова В. Є.

Голова комiсiї з реорганiзацiї Мiнiстерства, перший заступник Мiнiстра економiки України А. А. Максюта