МIНIСТЕРСТВО ЕКОНОМIКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

вiд 15 грудня 2010 року N 1567


Про тимчасове зупинення дiї спецiальної санкцiї, застосованої до ТОВ "Ергопак" (Київська область)

     Вiдповiдно до Положення про порядок застосування до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України та iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi спецiальних санкцiй, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", затвердженого наказом Мiнiстерства економiки вiд 17.04.2000 N 52, зареєстрованим у Мiнiстерствi юстицiї 05.05.2000 за N 260/4481, та враховуючи вжиття ТОВ "Ергопак" практичних заходiв, що гарантують виконання Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" i пов'язаних з ним законiв України (лист-звернення ТОВ "Ергопак" вих. вiд 29.11.2010 N 2911, вх. вiд 02.12.2010 N 12/90146-10, виконавчий лист арбiтражного суду м. Москви (Росiйська Федерацiя) вiд 26.05.2010 у справi N А40-46280/10-50-361, постанова Iзмайлiвського районного вiддiлу судових приставiв управлiння Федеральної служби судових приставiв м. Москви (Росiйська Федерацiя) вiд 21.06.2010 N 77/22/23181/10/2010 про порушення виконавчого провадження, постанова Iзмайлiвського районного вiддiлу судових приставiв управлiння Федеральної служби судових приставiв м. Москви вiд 14.10.2010 N 77/22/23181/10/2010 про накладення арешту на грошовi засоби, довiдки акцiонерного товариства "Сведбанк" вiд 01.12.2010 N 8342, публiчного акцiонерного товариства "Комерцiйний банк "Актив-банк" вiд 25.11.2010 N 3456/30-1, Київської регiональної дирекцiї публiчного акцiонерного товариства "Акцiонерний банк "Укргазбанк" вiд 30.11.2010 N 2041/5233), наказую:

     1. Тимчасово, до 15.03.2011, зупинити дiю спецiальної санкцiї - iндивiдуального режиму лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi, застосованої до ТОВ "Ергопак" (08150, Київська область, м. Боярка, вул. 40-рiччя Жовтня, буд. 36, код згiдно з ЄДРПОУ 31364122).

     2. ТОВ "Ергопак" вiдповiдно до статтi 9 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" до 15.02.2011 поiнформувати Мiнiстерство економiки про хiд виконавчого провадження щодо стягнення заборгованостi з ТОВ "Мидас" (Росiйська Федерацiя) та стан повернення валютних цiнностей на територiю України.

     3. Департаменту державного регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi (Богданов В. С.):

     в установленому порядку довести цей наказ до вiдома Державної митної служби, Державної податкової адмiнiстрацiї, Нацiонального банку, управлiння зовнiшньоекономiчної полiтики Головного управлiння економiки Київської обласної державної адмiнiстрацiї;

     забезпечити розмiщення iнформацiї про цей наказ на офiцiйному веб-сайтi Мiнiстерства економiки в роздiлi спецiальних санкцiй.

     4. Управлiнню зовнiшньоекономiчної полiтики Головного управлiння економiки Київської обласної державної адмiнiстрацiї (Доценко О. М.) довести цей наказ до вiдома суб'єкта зовнiшньоекономiчної дiяльностi України.

     5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Мiнiстра Мармазова В. Є.

Голова комiсiї з реорганiзацiї Мiнiстерства, перший заступник Мiнiстра економiки України А. А. Максюта