МIНIСТЕРСТВО ЕКОНОМIКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

вiд 15 грудня 2010 року N 1569


Про тимчасове зупинення дiї спецiальної санкцiї, застосованої до ТОВ "Техноекспорт" (Київська область)

     Згiдно з Положенням про порядок застосування до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України та iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi спецiальних санкцiй, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", затвердженим наказом Мiнiстерства економiки вiд 17.04.2000 N 52, зареєстрованим у Мiнiстерствi юстицiї 05.05.2000 за N 260/4481, та враховуючи вжиття ТОВ "Техноекспорт" практичних заходiв, що гарантують виконання Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" i пов'язаних з ним законiв України (лист-звернення ТОВ "Техноекспорт" вих. вiд 29.11.2010 N 404, вх. вiд 01.12.2010 N 12/89750-09, листи ТОВ "Техноекспорт" вiд 03.11.2010 N 371 на адресу Центрального банку Республiки Узбекистан, вiд 03.11.2010 N 369 на адресу комерцiйного банку "Капиталбанк" (Республiка Узбекистан), вiд 03.11.2010 N 370 на адресу ТОВ "Спецуправлiння N 75" (Республiка Узбекистан), лист ТОВ "Спецуправлiння N 75" вiд 23.11.2010 N 344, довiдки акцiонерного банку "Київська Русь" вiд 25.11.2010 N 12417/18-46894, ВАТ "Мiжнародний iнвестицiйний банк" вiд 23.11.2010 N 2425/111), наказую:

     1. Тимчасово, до 16.03.2011, зупинити дiю спецiальної санкцiї - iндивiдуального режиму лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi, застосованої до ТОВ "Техноекспорт" (07400, Київська область, м. Бровари, вул. Київська, буд. 290, код згiдно з ЄДРПОУ 24890524).

     2. ТОВ "Техноекспорт" вiдповiдно до статтi 9 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" до 16.02.2011 поiнформувати Мiнiстерство економiки про хiд визнання i виконання рiшень Мiжнародного комерцiйного арбiтражного суду при ТПП України вiд 25.02.2010 у справi АС N 342у/2009 i вiд 25.02.2010 у справi АС N 350у/2009 на територiї Республiки Узбекистан та стан повернення валютних цiнностей на територiю України.

     3. Департаменту державного регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi (Богданов В. С.):

     в установленому порядку довести цей наказ до вiдома Державної митної служби, Державної податкової адмiнiстрацiї, Нацiонального банку, управлiння зовнiшньоекономiчної полiтики Головного управлiння економiки Київської обласної державної адмiнiстрацiї;

     забезпечити розмiщення iнформацiї про цей наказ на офiцiйному веб-сайтi Мiнiстерства економiки в роздiлi спецiальних санкцiй.

     4. Управлiнню зовнiшньоекономiчної полiтики Головного управлiння економiки Київської обласної державної адмiнiстрацiї (Доценко О. М.) довести цей наказ до вiдома суб'єкта зовнiшньоекономiчної дiяльностi України.

     5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Мiнiстра Мармазова В. Є.

Голова комiсiї з реорганiзацiї Мiнiстерства, перший заступник Мiнiстра економiки України А. А. Максюта