МIНIСТЕРСТВО ЕКОНОМIКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

вiд 15 грудня 2010 року N 1571


Про скасування спецiальної санкцiї, що застосована до суб'єкта зовнiшньоекономiчної дiяльностi України

     Згiдно з Положенням про порядок застосування до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України та iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi спецiальних санкцiй, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", затвердженим наказом Мiнiстерства економiки вiд 17.04.2000 N 52, зареєстрованим у Мiнiстерствi юстицiї 05.05.2000 за N 260/4481, та на пiдставi матерiалiв ТОВ "ТЕК "Транс-Магiстр" вих. вiд 15.11.2010 N 769, вх. вiд 26.11.2010 N 12/88092-10, вих. вiд 30.11.2010 N 805, вх. вiд 01.12.2010 N 12/89762-10 наказую:

     1. Скасувати дiю спецiальної санкцiї, що застосована до суб'єкта зовнiшньоекономiчної дiяльностi України, визначеного в додатку до цього наказу.

     2. Департаменту державного регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi (Богданов В. С.):

     в установленому порядку довести цей наказ до вiдома Державної митної служби, Державної податкової адмiнiстрацiї, Нацiонального банку, Головного управлiння економiки та iнвестицiй Київської мiської державної адмiнiстрацiї;

     забезпечити розмiщення iнформацiї про цей наказ на офiцiйному веб-сайтi Мiнiстерства економiки в роздiлi спецiальних санкцiй.

     3. Головному управлiнню економiки та iнвестицiй Київської мiської державної адмiнiстрацiї (Погiбко М. В.) довести цей наказ до вiдома суб'єкта зовнiшньоекономiчної дiяльностi України згiдно з додатком до цього наказу.

     4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Мiнiстра Мармазова В. Є.

Голова комiсiї з реорганiзацiї Мiнiстерства, перший заступник Мiнiстра економiки України А. А. Максюта

 

Додаток
до наказу Мiнiстерства економiки України
15.12.2010 N 1571

ПЕРЕЛIК
суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України, до яких скасовано дiю спецiальних санкцiй

N Назва резидента Область Адреса резидента Код згiдно з ЄДРПОУ Сума заборг., тис. од. Валюта Причина скасування N наказу, яким була заст. спецсанкцiя Пiдстава
1 ТОВ "ТРАНСПОРТНО-ЕКСПЕДИЦIЙНА КОМПАНIЯ "ТРАНС-МАГIСТР" М. КИЇВ М. КИЇВ, ВУЛ. КОСТЯНТИНIВСЬКА, 2-А 0031087590 18,00 Долар США 5 Наказ N 914 вiд 18.08.2009 р. Матерiали ТОВ ТЕК "Транс-Магiстр" вих. вiд 30.11.2010 N 805 вх. вiд 01.12.2010 N 12/89762-10, вих. вiд 15.11.2010 N 769, вх. вiд 26.11.2010 N 12/88092-10 (рiшення МКАС при ТПП України вiд 11.09.2009 у справi АС N 241л/2009, лист адмiнiстратора збанкрутiлої компанiї ЗАТ "Омнiтранс" вiд 28.09.2010 N 09-26058, довiдки ПАТ "Альфа-Банк" вiд 22.11.2010 N 69085-27.3-109053, ПАТ "СЕБ-Банк" вiд 22.11.2010 N 2-1-1/5669, АТ "Райффайзен Банк Аваль" вiд 22.11.2010 N 158/03/12/65)

     Тлумачення причин скасування: 1 - Заборгованiсть погашена у повному обсязi. 2 - Заборгованiсть погашена частково. 3 - Заборгованiсть списано на результат фiнансово-господарської дiяльностi. 4 - Вжито вичерпних заходiв щодо усунення порушень. 5 - Неможливiсть (безперспективнiсть) застосування практичних заходiв.

Директор департаменту державного регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi В. С. Богданов