МIНIСТЕРСТВО ЕКОНОМIКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

вiд 16 грудня 2010 року N 1576


Про тимчасове зупинення дiї спецiальної санкцiї, застосованої до ТОВ "Львiвськi автобуснi заводи" (Львiвська область)

     Вiдповiдно до Положення про порядок застосування до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України та iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi спецiальних санкцiй, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", затвердженого наказом Мiнiстерства економiки вiд 17.04.2000 N 52, зареєстрованим у Мiнiстерствi юстицiї 05.05.2000 за N 260/4481, та враховуючи вжиття ТОВ "Львiвськi автобуснi заводи" практичних заходiв, що гарантують виконання Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" i пов'язаних з ним законiв України (листи-звернення ТОВ "Львiвськi автобуснi заводи" вих. вiд 25.11.2010 N 918, вх. вiд 26.11.2010 N 12/88317-10, вих. вiд 09.12.2010 N 943/10, вх. вiд 10.12.2010 N 12/92699-10, виписки ВАТ "Український професiйний банк" вiд 02.08.2010 i вiд 04.08.2010, лист ВАТ "Шадринський автоагрегатний завод" (Росiйська Федерацiя), позовна заява ТОВ "Львiвськi автобуснi заводи" б/н до третейського суду м. Верхня Пiшма (Росiйська Федерацiя), довiдки ВАТ "Український професiйний банк" вiд 25.11.2010 N 27-09/4559, публiчного акцiонерного товариства "Комерцiйний банк "Хрещатик" вiд 24.11.2010 N 10-1757, фiлiї публiчного акцiонерного товариства "Державний експортно-iмпортний банк України" в м. Львовi вiд 25.11.2010 N 60/4/371), наказую:

     1. Тимчасово, до 25.03.2011, зупинити дiю спецiальної санкцiї - iндивiдуального режиму лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi, застосованої до ТОВ "Львiвськi автобуснi заводи" (79026, м. Львiв, вул. Стрийська, буд. 45, код згiдно з ЄДРПОУ 33894928).

     2. ТОВ "Львiвськi автобуснi заводи" вiдповiдно до статтi 9 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" до 28.02.2011 поiнформувати Мiнiстерство економiки про розгляд третейським судом м. Верхня Пiшма позовної заяви ТОВ "Львiвськi автобуснi заводи" та про стан повернення валютних цiнностей на територiю України.

     3. Департаменту державного регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi (Богданов В. С.):

     в установленому порядку довести цей наказ до вiдома Державної митної служби, Державної податкової адмiнiстрацiї, Нацiонального банку, управлiння торгiвлi, послуг та розвитку споживчих ринкiв Головного управлiння економiки Львiвської обласної державної адмiнiстрацiї;

     забезпечити розмiщення iнформацiї про цей наказ на офiцiйному веб-сайтi Мiнiстерства економiки в роздiлi спецiальних санкцiй.

     4. Управлiнню торгiвлi, послуг та розвитку споживчих ринкiв Головного управлiння економiки Львiвської обласної державної адмiнiстрацiї (Пелиховський Я. В.) довести цей наказ до вiдома суб'єкта зовнiшньоекономiчної дiяльностi України.

     5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Мiнiстра Мармазова В. Є.

Голова комiсiї з проведення реорганiзацiї Мiнiстерства економiки України, перший заступник Мiнiстра економiки України А. А. Максюта