МIНIСТЕРСТВО ЕКОНОМIКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

вiд 16 грудня 2010 року N 1577


Про тимчасове зупинення дiї спецiальної санкцiї, застосованої до ТОВ "Вудпак" (Житомирська область)

     Вiдповiдно до Положення про порядок застосування до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України та iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi спецiальних санкцiй, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", затвердженого наказом Мiнiстерства економiки вiд 17.04.2000 N 52, зареєстрованим у Мiнiстерствi юстицiї 05.05.2000 за N 260/4481, та враховуючи вжиття ТОВ "Вудпак" практичних заходiв, що гарантують виконання Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" i пов'язаних з ним законiв України (листи-звернення ТОВ "Вудпак" вих. вiд 09.12.2010 б/н, вх. вiд 09.12.2010 N 12/92178-10, вих. вiд 13.12.2010 N 254, вх. вiд 13.12.2010 N 12/93406-10, рiшення Мiжнародного комерцiйного арбiтражного суду при ТПП України вiд 27.11.2009 у справi АС N 372и/2009, лист Мiжнародного комерцiйного арбiтражного суду при ТПП України вiд 25.01.2010 N 175/14-7, лист ТОВ "Вудпак" вiд 16.11.2010 N 205 адвокату Катастiнi Лука (Iталiя), виписка Торгової, промислової, ремiсничої i сiльськогосподарської палати Флоренцiї (Iталiя) з реєстру пiдприємств вiд 03.11.2010 N АС1570307385930000492, довiдки фiлiї "Вiддiлення публiчного акцiонерного товариства "Промiнвестбанк" в м. Новоград-Волинському Житомирської областi" вiд 10.12.2010 N 02-1/1232, Житомирської обласної дирекцiї публiчного акцiонерного товариства "Райффайзен Банк Аваль" вiд 10.12.2010 N 35-7-6-02/7566), наказую:

     1. Тимчасово, до 25.03.2011, зупинити дiю спецiальної санкцiї - iндивiдуального режиму лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi, застосованої до ТОВ "Вудпак" (11744, Житомирська область, Новоград-Волинський район, с. Нова Романiвка, код згiдно з ЄДРПОУ 31711882).

     2. ТОВ "Вудпак" вiдповiдно до статтi 9 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" до 28.02.2011 поiнформувати Мiнiстерство економiки про хiд процедури банкрутства щодо "Fides di Gisfredi Gina & C. S.A.S" (Iталiя) та про стан повернення валютних цiнностей на територiю України.

     3. Департаменту державного регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi (Богданов В. С.):

     в установленому порядку довести цей наказ до вiдома Державної митної служби, Державної податкової адмiнiстрацiї, Нацiонального банку, Головного управлiння економiки Житомирської обласної державної адмiнiстрацiї;

     забезпечити розмiщення iнформацiї про цей наказ на офiцiйному веб-сайтi Мiнiстерства економiки в роздiлi спецiальних санкцiй.

     4. Головному управлiнню економiки Житомирської обласної державної адмiнiстрацiї (Янченко З. Б.) довести цей наказ до вiдома суб'єкта зовнiшньоекономiчної дiяльностi України.

     5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Мiнiстра Мармазова В. Є.

Голова комiсiї з проведення реорганiзацiї Мiнiстерства економiки України, перший заступник Мiнiстра економiки України А. А. Максюта