МIНIСТЕРСТВО ЕКОНОМIКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

вiд 15 грудня 2010 року N 1570


Про тимчасове зупинення дiї спецiальної санкцiї, застосованої до ТОВ "Стиролоптфармторг" (м. Київ)

     Вiдповiдно до Положення про порядок застосування до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України та iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi спецiальних санкцiй, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", затвердженого наказом Мiнiстерства економiки вiд 17.04.2000 N 52, зареєстрованим у Мiнiстерствi юстицiї 05.05.2000 за N 260/4481, та враховуючи вжиття ТОВ "Стиролоптфармторг" практичних заходiв, що гарантують виконання Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" i пов'язаних з ним законiв України (листи-звернення ТОВ "Стиролоптфармторг" вих. вiд 23.11.2010 N 679, вх. вiд 25.11.2010 N 12/87775-10, вих. вiд 30.11.2010 N 689, вх. вiд 02.12.2010 N 12/90101-10, лист ТОВ "Стиролоптфармторг" вiд 06.09.2010 б/н на адресу Управлiння Федеральної податкової служби Смоленської областi (Росiйська Федерацiя), лист Управлiння Федеральної податкової служби Смоленської областi вiд 16.09.2010 N 07-20/10593, лист представника ТОВ "Стиролоптфармторг" вiд 12.11.2010 б/н на адресу Заднiпровського районного вiддiлу судових приставiв м. Смоленська (Росiйська Федерацiя), довiдка фiлiї публiчного акцiонерного товариства "Перший Український Мiжнародний банк" у м. Києвi вiд 23.11.2010 N 6229), наказую:

     1. Тимчасово, до 21.03.2011, зупинити дiю спецiальної санкцiї - iндивiдуального режиму лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi, застосованої до ТОВ "Стиролоптфармторг" (м. Київ, вул. Горького, буд. 66, код згiдно з ЄДРПОУ 31025465).

     2. ТОВ "Стиролоптфармторг" вiдповiдно до статтi 9 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" до 21.02.2011 поiнформувати Мiнiстерство економiки про хiд виконавчого провадження щодо стягнення заборгованостi з ТОВ "Комтрейд" (Росiйська Федерацiя) та стан повернення валютних цiнностей на територiю України.

     3. Департаменту державного регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi (Богданов В. С.):

     в установленому порядку довести цей наказ до вiдома Державної митної служби, Державної податкової адмiнiстрацiї, Нацiонального банку, Головного управлiння економiки та iнвестицiй Київської мiської державної адмiнiстрацiї;

     забезпечити розмiщення iнформацiї про цей наказ на офiцiйному веб-сайтi Мiнiстерства економiки в роздiлi спецiальних санкцiй.

     4. Головному управлiнню економiки та iнвестицiй Київської мiської державної адмiнiстрацiї (Погiбко М. В.) довести цей наказ до вiдома суб'єкта зовнiшньоекономiчної дiяльностi України.

     5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Мiнiстра Мармазова В. Є.

Голова комiсiї з реорганiзацiї Мiнiстерства, перший заступник Мiнiстра економiки України А. А. Максюта