МIНIСТЕРСТВО ЕКОНОМIКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

вiд 16 грудня 2010 року N 1575


Про тимчасове зупинення дiї спецiальної санкцiї, застосованої до ТОВ "Домотехнiка-Норд" (Донецька область)

     Вiдповiдно до Положення про порядок застосування до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України та iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi спецiальних санкцiй, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", затвердженого наказом Мiнiстерства економiки вiд 17.04.2000 N 52, зареєстрованим у Мiнiстерствi юстицiї 05.05.2000 за N 260/4481, та враховуючи вжиття ТОВ "Домотехнiка-Норд" практичних заходiв, що гарантують виконання Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" i пов'язаних з ним законiв України (листи-звернення ТОВ "Домотехнiка-Норд" вих. вiд 01.12.2010 N 2032, вх. вiд 09.12.2010 N 12/92057-10, вих. вiд 13.12.2010 N 2035, вх. вiд 14.12.2010 N 12/93841-10, рiшення Мiжнародного комерцiйного арбiтражного суду при ТПП України вiд 26.06.2009 у справi АС N 84м/2009, вiд 14.07.2009 у справi АС N 137м/2009, вiд 14.01.2010 у справi АС N 481м/2009, вiд 11.05.2010 у справi АС N 602м/2009, вiд 26.02.2010 у справi АС N 508м/2009, вiд 26.02.2010 у справi АС N 507м/2009, вiд 29.04.2010 у справi АС N 16м/2010, вiд 29.04.2010 у справi АС N 15м/2010, вiд 08.07.2010 у справi АС N 507м/2009 про внесення виправлень в рiшення вiд 26.02.2010, вiд 08.07.2010 у справi АС N 508м/2009 про внесення виправлень в рiшення вiд 26.02.2010, лист Мiнiстерства юстицiї Приднiстровської Молдавської Республiки вiд 14.05.2010 N 01.1-35/487, лист державної служби судових виконавцiв Мiнiстерства юстицiї Приднiстровської Молдавської Республiки вiд 13.05.2010 N 11-15/271, лист Мiнiстерства юстицiї Республiки Молдова вiд 17.08.2010 N 06-7/6141, договори про надання юридичних послуг вiд 31.03.2010 N 2, вiд 31.03.2010 N 3, вiд 28.05.2010 N 12, вiд 03.06.2010 б/н, вiд 03.09.2010 N 16, вiд 15.09.2010 N 17, вiд 24.09.2010 б/н, ухвали економiчної апеляцiйної палати м. Кишинева (Республiка Молдова) вiд 03.06.2010 у справi N 2е-681/2010, вiд 23.06.2010 у справi N 833/2010, постанови економiчної апеляцiйної палати м. Кишинева вiд 24.05.2010 у справi N 2е-691/2010, вiд 25.10.2010 у справi N 2е-974/10, вiд 29.10.2010 у справi N 2е-1001/2010, звiти адвоката Георгiя Ботезату вiд 10.12.2010 i вiд 13.12.2010, довiдки фiлiї "Головне управлiння Промiнвестбанку в Донецькiй областi" вiд 10.12.2010 N 34-04/611, Донецького регiонального управлiння публiчного акцiонерного товариства "Комерцiйний банк "ПриватБанк" вiд 13.12.2010 N Р.09.01/1-13671), наказую:

     1. Тимчасово, до 25.03.2011, зупинити дiю спецiальної санкцiї - iндивiдуального режиму лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi, застосованої до ТОВ "Домотехнiка-Норд" (83112, м. Донецьк, просп. Жуковського, буд. 2, код згiдно з ЄДРПОУ 24802690).

     2. ТОВ "Домотехнiка-Норд" вiдповiдно до статтi 9 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" до 28.02.2011 поiнформувати Мiнiстерство економiки про хiд виконавчого провадження щодо стягнення заборгованостi з компанiй "ANT-SUPER-LANT" (Республiка Молдова), "I.C.S. NOI PENTRU VOI S.R.L." (Республiка Молдова), "DONTEH-PLUS S.R.L." (Республiка Молдова), хiд визнання та виконання рiшень Мiжнародного комерцiйного арбiтражного суду при ТПП України вiд 11.05.2010 у справi АС N 602м/2009, вiд 26.02.2010 у справi АС N 508м/2009 i вiд 26.02.2010 у справi АС N 507м/2009 на територiї Приднiстровської Молдавської Республiки та стан повернення валютних цiнностей на територiю України.

     3. Департаменту державного регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi (Богданов В. С.):

     в установленому порядку довести цей наказ до вiдома Державної митної служби, Державної податкової адмiнiстрацiї, Нацiонального банку, Головного управлiння економiки Донецької обласної державної адмiнiстрацiї;

     забезпечити розмiщення iнформацiї про цей наказ на офiцiйному веб-сайтi Мiнiстерства економiки в роздiлi спецiальних санкцiй.

     4. Головному управлiнню економiки Донецької обласної державної адмiнiстрацiї (Машошин В. О.) довести цей наказ до вiдома суб'єкта зовнiшньоекономiчної дiяльностi України.

     5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Мiнiстра Мармазова В. Є.

Голова комiсiї з проведення реорганiзацiї Мiнiстерства економiки України, перший заступник Мiнiстра економiки України А. А. Максюта