МIНIСТЕРСТВО ЕКОНОМIКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

вiд 17 грудня 2010 року N 1584


Про застосування спецiальної санкцiї - iндивiдуального режиму лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї України - до iноземного суб'єкта господарської дiяльностi

     За порушення статтi 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" вiдповiдно до Положення про порядок застосування до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України та iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi спецiальних санкцiй, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", затвердженого наказом Мiнiстерства економiки вiд 17.04.2000 N 52, зареєстрованим у Мiнiстерствi юстицiї 05.05.2000 за N 260/4481, на пiдставi подання Управлiння Служби безпеки України у Львiвськiй областi вiд 24.09.2010 N 3271/СТ наказую:

     1. Вiдповiдно до статтi 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" починаючи з 05.01.2011 застосувати спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї України - до iноземного суб'єкта господарської дiяльностi згiдно з додатком до цього наказу.

     2. Розгляд зовнiшньоекономiчних контрактiв i видачу лiцензiй на проведення зовнiшньоекономiчних операцiй за участю iноземного суб'єкта господарської дiяльностi, зазначеного в додатку до цього наказу, здiйснювати вiдповiдно до Положення про порядок видачi разових (iндивiдуальних) лiцензiй, затвердженого наказом Мiнiстерства економiки вiд 17.04.2000 N 47.

     3. Департаменту державного регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi (Богданов В. С.):

     в установленому порядку довести цей наказ до вiдома Державної митної служби, Державної податкової адмiнiстрацiї, Нацiонального банку, Управлiння Служби безпеки України у Львiвськiй областi, вiдповiдного республiканського органу Автономної Республiки Крим, вiдповiдних структурних пiдроздiлiв обласних, Київської та Севастопольської мiських державних адмiнiстрацiй;

     забезпечити розмiщення iнформацiї про цей наказ на офiцiйному веб-сайтi Мiнiстерства економiки в роздiлi спецiальних санкцiй.

     4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Мiнiстра Мармазова В. Є.

Голова комiсiї з проведення реорганiзацiї Мiнiстерства економiки України, перший заступник Мiнiстра економiки України А. А. Максюта

 

Додаток
до наказу Мiнiстерства економiки України
17.12.2010 N 1584

ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до яких застосовано спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї України

N Назва нерезидента Адреса нерезидента Сума заборг., тис. од. Валюта Назва резидента Область Адреса резидента Код згiдно з ЄДРПОУ Тип порушення Пiдстава
1 "COM.LINE" SPOLKA Z.O.O." ПОЛЬЩА, 62-800, KALISZ, UL. GORNOSLASKA, 56. NIP 618-20-42-213. REGON 300382996. ДИРЕКТОР - ROBERT BAZEL 12,47 Долар США ТОВ "СУПП "ЕКОЛIСБУД" ЛЬВIВСЬКА 82443, СТРИЙСЬКИЙ Р-Н, СМТ ДАШАВА, ВУЛ. СТРИЙСЬКА, 8П. Р/Р 2600966918 У СТРИЙСЬКОМУ ВIДДIЛЕННI ВАТ СКБ "ДНIСТЕР". МФО 325569. ДИРЕКТОР - КЛИМЧИК Р. I. 0035056319 Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали Управлiння СБУ у Львiвськiй областi вих. вiд 24.09.2010 N 3271/СТ вх. вiд 05.10.2010 N 08/71317-10

 

Заступник директора департаменту - начальник вiддiлу контролю у сферi зовнiшньоекономiчної дiяльностi О. I. Семирга