МIНIСТЕРСТВО ЕКОНОМIКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

вiд 15 грудня 2010 року N 1559


Про тимчасове зупинення дiї спецiальної санкцiї, застосованої до дочiрнього пiдприємства "Р" ТОВ "Будiндустрiя, ЛТД" (Запорiзька область)

     Вiдповiдно до Положення про порядок застосування до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України та iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi спецiальних санкцiй, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", затвердженого наказом Мiнiстерства економiки вiд 17.04.2000 N 52, зареєстрованим у Мiнiстерствi юстицiї 05.05.2000 за N 260/4481, та враховуючи вжиття дочiрнiм пiдприємством "Р" ТОВ "Будiндустрiя, ЛТД" практичних заходiв, що гарантують виконання Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" i пов'язаних з ним законiв України (листи-звернення дочiрнього пiдприємства "Р" ТОВ "Будiндустрiя, ЛТД" вих. вiд 26.11.2010 N 26/11/10-1, вх. вiд 02.12.2010 N 12/89916-10, вих. вiд 28.10.2010 N 280, вх. вiд 03.11.2010 N 12/80710-10, рiшення Мiжнародного комерцiйного арбiтражного суду при ТПП України вiд 12.05.2010 у справi АС N 11б/2010, заяви дочiрнього пiдприємства "Р" ТОВ "Будiндустрiя, ЛТД" до господарського суду м. Мiнська (Республiка Бiлорусь) вiд 09.09.2010 N 09/1 та вiд 25.11.2010 N 25/11-1 про визнання та виконання рiшення Мiжнародного комерцiйного арбiтражного суду при ТПП України вiд 12.05.2010 у справi АС N 11б/2010, лист господарського суду м. Мiнська вiд 01.11.2010 N 01-18/15/37-22 до дочiрнього пiдприємства "Р" ТОВ "Будiндустрiя, ЛТД", довiдка публiчного акцiонерного товариства "Ерсте Банк" вiд 26.11.2010 N 16.4.0-18), наказую:

     1. Тимчасово, до 15.03.2011, зупинити дiю спецiальної санкцiї - iндивiдуального режиму лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi, застосованої до дочiрнього пiдприємства "Р" ТОВ "Будiндустрiя, ЛТД" (69057, м. Запорiжжя, просп. Ленiна, буд. 158, код згiдно з ЄДРПОУ 32372553).

     2. Дочiрньому пiдприємству "Р" ТОВ "Будiндустрiя, ЛТД" вiдповiдно до статтi 9 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" до 15.02.2011 поiнформувати Мiнiстерство економiки про хiд визнання та виконання рiшення Мiжнародного комерцiйного арбiтражного суду при ТПП України вiд 12.05.2010 у справi АС N 11б/2010 на територiї Республiки Бiлорусь та стан повернення валютних цiнностей на територiю України.

     3. Департаменту державного регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi (Богданов В. С.):

     в установленому порядку довести цей наказ до вiдома Державної митної служби, Державної податкової адмiнiстрацiї, Нацiонального банку, управлiння зовнiшнiх зносин та зовнiшньоекономiчної дiяльностi Запорiзької обласної державної адмiнiстрацiї;

     забезпечити розмiщення iнформацiї про цей наказ на офiцiйному веб-сайтi Мiнiстерства економiки в роздiлi спецiальних санкцiй.

     4. Управлiнню зовнiшнiх зносин та зовнiшньоекономiчної дiяльностi Запорiзької обласної державної адмiнiстрацiї (Мiщанин В. В.) довести цей наказ до вiдома суб'єкта зовнiшньоекономiчної дiяльностi України.

     5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Мiнiстра Мармазова В. Є.

Голова комiсiї з реорганiзацiї Мiнiстерства, перший заступник Мiнiстра економiки України А. А. Максюта