МIНIСТЕРСТВО ЕКОНОМIКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

вiд 15 грудня 2010 року N 1560


Про тимчасове зупинення дiї спецiальної санкцiї, застосованої до ТОВ "Торговий дiм "Амiко-Керамiка" (Волинська область)

     Згiдно з Положенням про порядок застосування до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України та iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi спецiальних санкцiй, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", затвердженим наказом Мiнiстерства економiки вiд 17.04.2000 N 52, зареєстрованим у Мiнiстерствi юстицiї 05.05.2000 за N 260/4481, та враховуючи вжиття ТОВ "Торговий дiм "Амiко-Керамiка" практичних заходiв, що гарантують виконання Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" i пов'язаних з ним законiв України (листи-звернення ТОВ "Торговий дiм "Амiко-Керамiка" вих. вiд 11.11.2010 N 2662, вх. вiд 15.11.2010 N 12/84325-10, вих. вiд 22.11.2010 N 2670, вх. вiд 24.11.2010 N 12/87602-10, вих. вiд 30.11.2010 N 2675, вх. вiд 02.12.2010 N 12/90150-10, ухвала господарського суду Волинської областi вiд 03.11.2008 у справi N 03/104-4А, постанова Волинського окружного адмiнiстративного суду вiд 28.05.2010 у справi N 2а-930/10/0370, ухвала Львiвського апеляцiйного адмiнiстративного суду вiд 09.07.2010 у справi N 28358/10 про вiдкриття апеляцiйного провадження, лист ТОВ "Торговий дiм "Амiко-Керамiка" до господарського суду Волинської областi вiд 11.11.2010 N 2664, лист господарського суду Волинської областi вiд 15.11.2010 N 03/104/23-2597 до ТОВ "Торговий дiм "Амiко-Керамiка", лист ТОВ "Торговий дiм "Амiко-Керамiка" до Львiвського апеляцiйного адмiнiстративного суду вiд 11.11.2010 N 2663, довiдки Волинського вiддiлення центральної фiлiї публiчного акцiонерного товариства "Кредобанк" вiд 11.11.2010 N 09/3249, фiлiї Луцького регiонального управлiння ВАТ "Комерцiйний банк "Надра" вiд 10.11.2010 N 09/60, Луцької дирекцiї публiчного акцiонерного товариства "Банк Форум" вiд 11.11.2010 N 736/148.2.2), наказую:

     1. Тимчасово, до 15.03.2011, зупинити дiю спецiальної санкцiї - iндивiдуального режиму лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi, застосованої до ТОВ "Торговий дiм "Амiко-Керамiка" (45632, Волинська область, Луцький район, с. Змiїнець, вул. Шкiльна, буд. 1, кв. 5, код згiдно з ЄДРПОУ 32857115).

     2. ТОВ "Торговий дiм "Амiко-Керамiка" вiдповiдно до статтi 9 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" до 15.02.2011 поiнформувати Мiнiстерство економiки про рiшення, винесене Львiвським апеляцiйним адмiнiстративним судом у справi N 28358/10, та стан розгляду господарським судом Волинської областi справи N 03/104-4А.

     3. Департаменту державного регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi (Богданов В. С.):

     в установленому порядку довести цей наказ до вiдома Державної митної служби, Державної податкової адмiнiстрацiї, Нацiонального банку, Управлiння мiжнародного спiвробiтництва та європейської iнтеграцiї Волинської обласної державної адмiнiстрацiї;

     забезпечити розмiщення iнформацiї про цей наказ на офiцiйному веб-сайтi Мiнiстерства економiки в роздiлi спецiальних санкцiй.

     4. Управлiнню мiжнародного спiвробiтництва та європейської iнтеграцiї Волинської обласної державної адмiнiстрацiї (Ломага А. М.) довести цей наказ до вiдома суб'єкта зовнiшньоекономiчної дiяльностi України.

     5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Мiнiстра Мармазова В. Є.

Голова комiсiї з реорганiзацiї Мiнiстерства, перший заступник Мiнiстра економiки України А. А. Максюта