МIНIСТЕРСТВО ЕКОНОМIКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

вiд 15 грудня 2010 року N 1562


Про тимчасове зупинення дiї спецiальної санкцiї, застосованої до ТОВ "Торгово-промислова компанiя" (Львiвська область)

     Вiдповiдно до Положення про порядок застосування до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України та iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi спецiальних санкцiй, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", затвердженого наказом Мiнiстерства економiки вiд 17.04.2000 N 52, зареєстрованим у Мiнiстерствi юстицiї 05.05.2000 за N 260/4481, та враховуючи вжиття ТОВ "Торгово-промислова компанiя" практичних заходiв, що гарантують виконання Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" i пов'язаних з ним законiв України (лист-звернення ТОВ "Торгово-промислова компанiя" вих. вiд 01.12.2010 N 431, вх. вiд 02.12.2010 N 12/90184-10, постанова Мiжнародного комерцiйного арбiтражного суду при ТПП України вiд 08.10.2010 про закiнчення арбiтражного провадження у справi АС N 256г/2010, постанова Мiжнародного комерцiйного арбiтражного суду при ТПП України вiд 16.08.2010 про прийняття справи до провадження, лист Мiжнародного комерцiйного арбiтражного суду при ТПП України вiд 02.11.2010 до ТОВ "Гама+1" (Грузiя), довiдки Захiдного головного регiонального управлiння "Комерцiйний банк "ПриватБанк" вiд 30.11.2010 N 4248, акцiонерного товариства "УкрСиббанк" вiд 30.11.2010 N 137-015-1/423), наказую:

     1. Тимчасово, до 30.03.2011, зупинити дiю спецiальної санкцiї - iндивiдуального режиму лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi, застосованої до ТОВ "Торгово-промислова компанiя" (м. Львiв, вул. Коперника, буд. 39/1, код згiдно з ЄДРПОУ 13816938).

     2. ТОВ "Торгово-промислова компанiя" вiдповiдно до статтi 9 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" до 02.03.2011 поiнформувати Мiнiстерство економiки про рiшення, винесене Мiжнародним комерцiйним арбiтражним судом при ТIШ України у справi АС N 255г/2010, та стан повернення валютних цiнностей на територiю України.

     3. Департаменту державного регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi (Богданов В. С.):

     в установленому порядку довести цей наказ до вiдома Державної митної служби, Державної податкової адмiнiстрацiї, Нацiонального банку, Головного управлiння економiки Львiвської обласної державної адмiнiстрацiї;

     забезпечити розмiщення iнформацiї про цей наказ на офiцiйному веб-сайтi Мiнiстерства економiки в роздiлi спецiальних санкцiй.

     4. Головному управлiнню економiки Львiвської обласної державної адмiнiстрацiї (Шмигаль Д. А.) довести цей наказ до вiдома суб'єкта зовнiшньоекономiчної дiяльностi України.

     5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Мiнiстра Мармазова В. Є.

Голова комiсiї з реорганiзацiї Мiнiстерства, перший заступник Мiнiстра економiки України А. А. Максюта