МIНIСТЕРСТВО ЕКОНОМIКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

вiд 17 грудня 2010 року N 1581


Про скасування спецiальної санкцiї, що застосована до iноземного суб'єкта господарської дiяльностi

     Згiдно з Положенням про порядок застосування до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України та iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi спецiальних санкцiй, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", затвердженим наказом Мiнiстерства економiки вiд 17.04.2000 N 52, зареєстрованим у Мiнiстерствi юстицiї 05.05.2000 за N 260/4481, та на пiдставi матерiалiв компанiї "VDV European Technologies GMBH" (Нiмеччина) вих. вiд 19.11.2010 б/н, вх. вiд 08.12.2010 N 13/91553-10, вих. вiд 08.11.2010 б/н, вх. вiд 30.11.2010 N 13/88951-10 наказую:

     1. Скасувати дiю спецiальної санкцiї, що застосована до iноземного суб'єкта господарської дiяльностi, визначеного в додатку до цього наказу.

     2. Департаменту державного регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi (Богданов В. С.):

     в установленому порядку довести цей наказ до вiдома Державної митної служби, Державної податкової адмiнiстрацiї, Нацiонального банку, вiдповiдного республiканського органу Автономної Республiки Крим, вiдповiдних структурних пiдроздiлiв обласних, Київської та Севастопольської мiських державних адмiнiстрацiй;

     забезпечити розмiщення iнформацiї про цей наказ на офiцiйному веб-сайтi Мiнiстерства економiки в роздiлi спецiальних санкцiй.

     3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Мiнiстра Мармазова В. Є.

Голова комiсiї з проведення реорганiзацiї Мiнiстерства економiки України, перший заступник Мiнiстра економiки України А. А. Максюта

 

Додаток
до наказу Мiнiстерства економiки України
17.12.2010 N 1581

ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до яких скасовано дiю спецiальних санкцiй

N Назва нерезидента Адреса нерезидента Сума заборг., тис. од. Валюта Назва резидента Область Адреса резидента Код згiдно з ЄДРПОУ Причина скасування N наказу, яким була заст. спецсанкцiя Пiдстава
1 "VDV EUROPEAN TECHNOLOGIES GMBH" НIМЕЧЧИНА, OCKENAUER WEG 1, 74592, KIRCHBERG. BANK: "KREISS PARKASSE SCHWABISCH HALL" BLZ 62250030, BIC. SOLADTS1SHA, IBAN: DE35 622500300001707175. ДИРЕКТОР - В. ВЕЛИГУРИ 14,38 Євро ВАТ "ТЕХНОЛОГIЧНЕ I СПЕЦIАЛЬНЕ ОБЛАДНАННЯ" ДОНЕЦЬКА 84313, М. КРАМАТОРСЬК, ВУЛ. ОРДЖОНIКIДЗЕ, 10В. Р/Р 26003978055341 У ДФ ВАТ "КРЕДИТПРОМБ АНК". ДИРЕКТОР - С. В. КУЦЕНКО 0005744426 1 Наказ N 953 вiд 02.08.2010 р. Матерiали компанiї "VDV European Technologies GMBH" вiк. вiд 19.11.2010 б/н, вх. вiд 08.12.2010 N 13/91553-10, вих. вiд 08.11.2010 б/н, вх. вiд 30.11.2010 N 13/88951-10 (постанова МКАС при ТПП України вiд 18.10.2010 у справi АС N 28г/2010)

     Тлумачення причин скасування: 1 - Заборгованiсть погашена у повному обсязi. 2 - Винесено рiшення суду на користь iноземного пiдприємства. 3 - Неможливiсть (безперспективнiсть) застосування практичних заходiв.

Заступник директора департаменту - начальник вiддiлу контролю у сферi зовнiшньоекономiчної дiяльностi О. I. Семирга