МIНIСТЕРСТВО ЕКОНОМIКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

вiд 17 грудня 2010 року N 1585


Про подовження дiї спецiальної санкцiї - тимчасового зупинення зовнiшньоекономiчної дiяльностi - до суб'єкта зовнiшньоекономiчної дiяльностi України

     За порушення статтi 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" вiдповiдно до Положення про порядок застосування до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України та iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi спецiальних санкцiй, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", затвердженого наказом Мiнiстерства економiки вiд 17.04.2000 N 52, зареєстрованим у Мiнiстерствi юстицiї 05.05.2000 за N 260/4481, на пiдставi постанови Рiвненського окружного адмiнiстративного суду вiд 09.11.2010 у справi N 2а-4882/10/1770, вх. вiд 26.11.2010 N 05/88384-10 наказую:

     1. Вiдновити дiю наказу Мiнiстерства економiки вiд 08.07.2009 N 682 у частинi застосування спецiальної санкцiї - тимчасового зупинення зовнiшньоекономiчної дiяльностi - до суб'єкта зовнiшньоекономiчної дiяльностi України, зазначеного в додатку до цього наказу.

     2. Визнати таким, що втратив чиннiсть, наказ Мiнiстерства економiки вiд 23.10.2009 N 1171 у частинi застосування спецiальної санкцiї - iндивiдуального режиму лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi - до суб'єкта зовнiшньоекономiчної дiяльностi України, зазначеного в додатку до цього наказу.

     3. Вiдповiдно до статтi 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" подовжити дiю спецiальної санкцiї - тимчасового зупинення зовнiшньоекономiчної дiяльностi, застосованої до приватного пiдприємства "УБ-Коменс" наказом Мiнiстерства економiки вiд 08.07.2009 N 682, до усунення порушення статтi 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" за зовнiшньоекономiчним контрактом вiд 30.01.2008 N А003, укладеним мiж приватним пiдприємством "УБ-Коменс" i нерезидентом "FMC Food Tech AB" (Швецiя), тобто до поставки приватним пiдприємством "УБ-Коменс" товару на суму 18,76 тис. євро або повернення цих коштiв за вказаним зовнiшньоекономiчним контрактом.

     4. Департаменту державного регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi (Богданов В. С.):

     в установленому порядку довести цей наказ до вiдома Державної митної служби, Державної податкової адмiнiстрацiї, Нацiонального банку, вiддiлу мiжнародного спiвробiтництва та європейської iнтеграцiї Рiвненської обласної державної адмiнiстрацiї;

     забезпечити розмiщення iнформацiї про цей наказ на офiцiйному веб-сайтi Мiнiстерства економiки в роздiлi спецiальних санкцiй.

     5. Вiддiлу мiжнародного спiвробiтництва та європейської iнтеграцiї Рiвненської обласної державної адмiнiстрацiї (Муран О. Г.) довести цей наказ до вiдома суб'єкта зовнiшньоекономiчної дiяльностi України, зазначеного в додатку до цього наказу.

     6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Мiнiстра Мармазова В. Є.

Голова комiсiї з проведення реорганiзацiї Мiнiстерства економiки України, перший заступник Мiнiстра економiки України А. А. Максюта

 

Додаток
до наказу Мiнiстерства економiки України
17.12.2010 N 1585

ПЕРЕЛIК
суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України, до яких застосовано спецiальну санкцiю - тимчасове зупинення зовнiшньоекономiчної дiяльностi

N Назва резидента Область Адреса резидента Код згiдно з ЄДРПОУ Сума заборг., тис. од. Валюта Назва нерезидента Адреса нерезидента Тип порушення Пiдстава
1 ПП "УБ-КОМЕНС" РIВНЕНСЬКА Ю. АДР.: БЕРЕЗНIВСЬКИЙ Р-Н, С. АДАМIВКА;
Ф. АДР.: М. РIВНЕ, ВУЛ. КНЯГИНИЦЬКОГО, 1
0032354764 18,75 Євро "FMC FOODTECH AB" ШВЕЦIЯ, RUSTHALLSGATAN, 21, BOX S-251 09 HELSINGBORG; BANK OF AMERICA N. A., P.O. BOX 407, 5 CANADA SQUARE, LONDON, SWIFT: BOFAGB22, IBAN GB63 BOFA 1650 5064 989 034 Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Постанова Рiвненського окружного адмiнiстративного суду вiд 09.11.2010 у справi N 2а-4882/10/1770 вх. вiд 26.11.2010 N 05/88384-10

 

Заступник директора департаменту - начальник вiддiлу контролю у сферi зовнiшньоекономiчної дiяльностi О. I. Семирга