МIНIСТЕРСТВО ЕКОНОМIКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

вiд 17 грудня 2010 року N 1589


Про подовження дiї спецiальної санкцiї - тимчасового зупинення зовнiшньоекономiчної дiяльностi - до суб'єкта зовнiшньоекономiчної дiяльностi України

     За порушення статтi 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" вiдповiдно до Положення про порядок застосування до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України та iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi спецiальних санкцiй, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", затвердженого наказом Мiнiстерства економiки вiд 17.04.2000 N 52, зареєстрованим у Мiнiстерствi юстицiї 05.05.2000 за N 260/4481, на пiдставi постанови Житомирського окружного адмiнiстративного суду вiд 15.11.2010 у справi N 2а-7452/10/0670, вх. вiд 22.11.2010 N 05/86446-10 наказую:

     1. Вiдновити дiю наказу Мiнiстерства економiки вiд 22.05.2009 N 486 у частинi застосування спецiальної санкцiї - тимчасового зупинення зовнiшньоекономiчної дiяльностi - до суб'єкта зовнiшньоекономiчної дiяльностi України, зазначеного в додатку до цього наказу.

     2. Визнати таким, що втратив чиннiсть, наказ Мiнiстерства економiки вiд 16.09.2009 N 1021 у частинi застосування спецiальної санкцiї - iндивiдуального режиму лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi - до суб'єкта зовнiшньоекономiчної дiяльностi України, зазначеного в додатку до цього наказу.

     3. Вiдповiдно до статтi 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" подовжити дiю спецiальної санкцiї - тимчасового зупинення зовнiшньоекономiчної дiяльностi, застосованої до приватного малого пiдприємства "Корiда" наказом Мiнiстерства економiки вiд 22.05.2009 N 486, до усунення порушення статтi 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" за зовнiшньоекономiчним контрактом вiд 07.04.2008 N 7, укладеним з нерезидентом "SIA "MAXS" (Латвiя), тобто до зарахування коштiв у сумi 4800 доларiв США на рахунок уповноваженого банку приватного малого пiдприємства "Корiда".

     4. Департаменту державного регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi (Богданов В. С.):

     в установленому порядку довести цей наказ до вiдома Державної митної служби, Державної податкової адмiнiстрацiї, Нацiонального банку, Головного управлiння економiки Житомирської обласної державної адмiнiстрацiї;

     забезпечити розмiщення iнформацiї про цей наказ на офiцiйному веб-сайтi Мiнiстерства економiки в роздiлi спецiальних санкцiй.

     5. Головному управлiнню економiки Житомирської обласної державної адмiнiстрацiї (Янченко З. Б.) довести цей наказ до вiдома суб'єкта зовнiшньоекономiчної дiяльностi України, зазначеного в додатку до цього наказу.

     6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Мiнiстра Мармазова В. Є.

Голова комiсiї з проведення реорганiзацiї Мiнiстерства економiки України, перший заступник Мiнiстра економiки України А. А. Максюта

 

Додаток
до наказу Мiнiстерства економiки України
17.12.2010 N 1589

ПЕРЕЛIК
суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України, до яких застосовано спецiальну санкцiю - тимчасове зупинення зовнiшньоекономiчної дiяльностi

N Назва резидента Область Адреса резидента Код згiдно з ЄДРПОУ Сума заборг., тис. од. Валюта Назва нерезидента Адреса нерезидента Тип порушення Пiдстава
1 ПМП "КОРIДА" ЖИТОМИРСЬКА ВОЛОДАРСЬК-
ВОЛИНСЬКИЙ Р-Н, СМТ IРШАНСЬК, ВУЛ. РАДЯНСЬКА, 7-А
0013553522 4,80 Долар США "SIA "MAXS" ЛАТВIЯ, Г. ЦЕСИС, ВУЛ. КИРШУ, 37 Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Постанова Житомирського окружного адмiнiстративного суду вiд 15.11.2010 у справi N 2а-7452/10/0670 вх. вiд 22.11.2010 N 05/86446-10

 

Заступник директора департаменту - начальник вiддiлу контролю у сферi зовнiшньоекономiчної дiяльностi О. I. Семирга