МIНIСТЕРСТВО ЕКОНОМIКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

вiд 14 лютого 2011 року N 138


Про тимчасове зупинення дiї спецiальної санкцiї, застосованої до приватного акцiонерного товариства "Одеський завод шампанських вин" (Одеська область)

     Вiдповiдно до Положення про порядок застосування до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України та iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi спецiальних санкцiй, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", затвердженого наказом Мiнiстерства економiки вiд 17.04.2000 N 52, зареєстрованим у Мiнiстерствi юстицiї 05.05.2000 за N 260/4481, та враховуючи вжиття приватним акцiонерним товариством "Одеський завод шампанських вин" практичних заходiв, що гарантують виконання Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" i пов'язаних з ним законiв України (листи-звернення приватного акцiонерного товариства "Одеський завод шампанських вин" вих. вiд 24.01.2011 N 148, вх. вiд 27.01.2011 N 12/11366-11, вих. вiд 03.02.2011 N 241, вх. вiд 04.02.2011 N 12/15751-11, ухвала Одеського окружного адмiнiстративного суду вiд 13.08.2010 у справi N 2а-5754/10/1570, лист спецiалiзованої державної податкової iнспекцiї по роботi з великими платниками податкiв у м. Одесi вiд 22.11.2010 N 37958/10/26/18, довiдки публiчного акцiонерного товариства "Фiнбанк" вiд 14.01.2011 N 201/70-89, ВАТ "Комерцiйний банк "Надра" вiд 13.01.2011 N 06.1.3-14/88, акцiонерного товариства "УкрСиббанк" вiд 13.01.2011 N 138/05/48, публiчного акцiонерного товариства "Комерцiйний банк "Правекс-Банк" вiд 14.01.2011 N 2039/08-01), наказую:

     1. Тимчасово, до 25.05.2011, зупинити дiю спецiальної санкцiї - iндивiдуального режиму лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi, застосованої до приватного акцiонерного товариства "Одеський завод шампанських вин" (65052, м. Одеса, Французький бульвар, буд. 36, код згiдно з ЄДРПОУ 32224466).

     2. Приватному акцiонерному товариству "Одеський завод шампанських вин" вiдповiдно до статтi 9 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" до 30.04.2011 поiнформувати Мiнiстерство економiки про розгляд Одеським окружним адмiнiстративним судом справи N 2а-5754/10/1570.

     3. Департаменту державного регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi (Богданов В. С.):

     в установленому порядку довести цей наказ до вiдома Державної митної служби, Державної податкової адмiнiстрацiї, Нацiонального банку, Головного управлiння зовнiшньоекономiчної дiяльностi та європейської iнтеграцiї Одеської обласної державної адмiнiстрацiї;

     забезпечити розмiщення iнформацiї про цей наказ на офiцiйному веб-сайтi Мiнiстерства економiки в роздiлi спецiальних санкцiй.

     4. Головному управлiнню зовнiшньоекономiчної дiяльностi та європейської iнтеграцiї Одеської обласної державної адмiнiстрацiї (Бондарук В. I.) довести цей наказ до вiдома суб'єкта зовнiшньоекономiчної дiяльностi України.

     5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Мiнiстра Мармазова В. Є.

Голова комiсiї з проведення реорганiзацiї Мiнiстерства економiки України А. А. Максюта