МIНIСТЕРСТВО ЕКОНОМIКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

вiд 11 лютого 2011 року N 128


Про тимчасове зупинення дiї спецiальної санкцiї, застосованої до ТОВ "Тема" (Львiвська область)

     Вiдповiдно до Положення про порядок застосування до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України та iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi спецiальних санкцiй, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", затвердженого наказом Мiнiстерства економiки вiд 17.04.2000 N 52, зареєстрованим у Мiнiстерствi юстицiї 05.05.2000 за N 260/4481, та враховуючи вжиття ТОВ "Тема" практичних заходiв, що гарантують виконання Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" i пов'язаних з ним законiв України (листи-звернення ТОВ "Тема" вих. вiд 18.01.2011 N 14, вх. вiд 20.01.2011 N 12/8490-11, вих. вiд 28.01.2011 N 41, вх. вiд 02.02.2011 N 12/14795-11, лист адвоката Гартмута Ранка вiд 18.01.2011, рiшення Верховного суду Тюрiнгiї (Нiмеччина) вiд 05.11.2010, звернення адвоката Гартмута Ранка вiд 10.01.2011 до районного суду Бад Зальцунгена (Нiмеччина), довiдки Львiвської обласної дирекцiї акцiонерного товариства "Райффайзен Банк Аваль" вiд 14.01.2011 N 10-18/22-4, публiчного акцiонерного товариства "Акцiонерний комерцiйний банк "Львiв" вiд 14.01.2011 N 08/0-18/3, Львiвської фiлiї публiчного акцiонерного товариства "Кредитпромбанк" вiд 14.01.2011 N 186/05/1/1-667-1.2, публiчного акцiонерного товариства "Iндекс-Банк" вiд 14.01.2011 N ЛВФ/07-39/150, публiчного акцiонерного товариства "Кредобанк" вiд 26.10.2010 N 01.14/16-7896/10 про закриття розрахункового рахунка в iноземнiй валютi), наказую:

     1. Тимчасово, до 16.05.2011, зупинити дiю спецiальної санкцiї - iндивiдуального режиму лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi, застосованої до ТОВ "Тема" (79056, м. Львiв, вул. Ковельська, буд. 109а, код згiдно з ЄДРПОУ 22334316).

     2. ТОВ "Тема" вiдповiдно до статтi 9 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" до 18.04.2011 поiнформувати Мiнiстерство економiки про хiд виконавчого провадження щодо стягнення заборгованостi з "Volker Geigengack Import & Export" (Нiмеччина) та стан повернення валютних цiнностей на територiю України.

     3. Департаменту державного регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi (Богданов В. С.):

     в установленому порядку довести цей наказ до вiдома Державної митної служби, Державної податкової адмiнiстрацiї, Нацiонального банку, управлiння торгiвлi, послуг та розвитку споживчих ринкiв Головного управлiння економiки Львiвської обласної державної адмiнiстрацiї;

     забезпечити розмiщення iнформацiї про цей наказ на офiцiйному веб-сайтi Мiнiстерства економiки в роздiлi спецiальних санкцiй.

     4. Управлiнню торгiвлi, послуг та розвитку споживчих ринкiв Головного управлiння економiки Львiвської обласної державної адмiнiстрацiї (Пелиховський Я. В.) довести цей наказ до вiдома суб'єкта зовнiшньоекономiчної дiяльностi України.

     5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Мiнiстра Мармазова В. Є.

Голова комiсiї з проведення реорганiзацiї Мiнiстерства економiки України А. А. Максюта