МIНIСТЕРСТВО ЕКОНОМIКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

вiд 11 лютого 2011 року N 129


Про тимчасове зупинення дiї спецiальної санкцiї, застосованої до ТОВ "Камнеобробний завод "Омфал" (Донецька область)

     Вiдповiдно до Положення про порядок застосування до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України та iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi спецiальних санкцiй, передбачених статтею 37 Закон України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", затвердженого наказом Мiнiстерства економiки вiд 17.04.2000 N 52, зареєстрованим у Мiнiстерствi юстицiї 05.05.2000 за N 260/4481, та враховуючи вжиття ТОВ "Камнеобробний завод "Омфал" практичних заходiв, що гарантують виконання Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" i пов'язаних з ним законiв України (листи-звернення ТОВ "Камнеобробний завод "Омфал" вих. вiд 20.12.2010 N 786, вх. вiд 28.12.2010 N 12/100233-10, вих. вiд 12.01.2011 N 815, вх. вiд 18.01.2011 N 12/6517-11, вих. вiд 28.01.2011 N 838, вх. вiд 02.02.2011 N 12/148000-11, ухвали арбiтражного суду Ростовської областi (Росiйська Федерацiя) вiд 24.11.2010 у справi N А53-21892/10, вiд 21.12.2010 у справi N А53-21892/2010 та вiд 19.01.2011 у справi N А53-21892/2010, довiдка вiддiлення N 1 публiчного акцiонерного товариства "Донгорбанк" в м. Харцизьку вiд 26.01.2011 N 73), наказую:

     1. Тимчасово, до 16.05.2011, зупинити дiю спецiальної санкцiї - iндивiдуального режиму лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi, застосованої до ТОВ "Камнеобробний завод "Омфал" (86211, Донецька обл., м. Шахтарськ, вул. Ленiна, буд. 85, код згiдно з ЄДРПОУ 30721174).

     2. ТОВ "Камнеобробний завод "Омфал" вiдповiдно до статтi 9 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" до 18.04.2011 поiнформувати Мiнiстерство економiки про визнання i виконання на територiї Росiйської Федерацiї рiшення Мiжнародного комерцiйного арбiтражного суду при ТПП України вiд 16.08.2010 у справi АС N 651р/2009 та стан повернення валютних цiнностей на територiю України.

     3. Департаменту державного регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi (Богданов В. С.):

     в установленому порядку довести цей наказ до вiдома Державної митної служби, Державної податкової адмiнiстрацiї, Нацiонального банку, Головного управлiння економiки Донецької обласної державної адмiнiстрацiї;

     забезпечити розмiщення iнформацiї про цей наказ на офiцiйному веб-сайтi Мiнiстерства економiки в роздiлi спецiальних санкцiй.

     4. Головному управлiнню економiки Донецької обласної державної адмiнiстрацiї (Машошин В. О.) довести цей наказ до вiдома суб'єкта зовнiшньоекономiчної дiяльностi України.

     5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Мiнiстра Мармазова В. Є.

Голова комiсiї з проведення реорганiзацiї Мiнiстерства економiки України А. А. Максюта