МIНIСТЕРСТВО ЕКОНОМIКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

вiд 14 лютого 2011 року N 132


Про внесення змiн до наказiв Мiнiстерства економiки України вiд 08.07.2009 N 681 та вiд 08.07.2009 N 684

     У зв'язку з надходженням до Мiнiстерства економiки додаткових матерiалiв щодо суб'єкта зовнiшньоекономiчної дiяльностi України приватного акцiонерного товариства "Виробничо-комерцiйне пiдприємство "Металiст" (код згiдно з ЄДРПОУ 2972606), до якого застосовано спецiальну санкцiю вiдповiдно до статтi 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" (лист приватного акцiонерного товариства "Виробничо-комерцiйне пiдприємство "Металiст" вих. вiд 14.01.2011 N 12/005-02, вх. вiд 20.01.2011 N 12/7690-11), наказую:

     1. У позицiї 39 додатка 5 до наказу Мiнекономiки вiд 08.07.2009 N 681 у графi "Назва резидента" слова "ЗАТ "ВКП "Металiст" замiнити словами "Приватне акцiонерне товариство "Виробничо-комерцiйне пiдприємство "Металiст".

     2. У позицiї 7 додатка 1 до наказу Мiнекономiки вiд 08.07.2009 N 684 у графi "Назва резидента" слова "ЗАТ "ВКП "Металiст" замiнити словами "Приватне акцiонерне товариство "Виробничо-комерцiйне пiдприємство "Металiст".

     3. Департаменту державного регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi (Богданов В. С.):

     в установленому порядку довести цей наказ до вiдома Державної митної служби, Державної податкової адмiнiстрацiї, Нацiонального банку, Головного управлiння економiки Донецької обласної державної адмiнiстрацiї;

     забезпечити розмiщення iнформацiї про цей наказ на офiцiйному веб-сайтi Мiнiстерства економiки в роздiлi спецiальних санкцiй.

     4. Головному управлiнню економiки Донецької обласної державної адмiнiстрацiї (Машошин В. О.) довести цей наказ до вiдома суб'єкта зовнiшньоекономiчної дiяльностi України.

     5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Мiнiстра Мармазова В. Є.

Голова комiсiї з проведення реорганiзацiї Мiнiстерства економiки України А. А. Максюта