МIНIСТЕРСТВО ЕКОНОМIКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

вiд 14 лютого 2011 року N 140


Про тимчасове зупинення дiї спецiальної санкцiї, застосованої до ВАТ "Запорiзький механiчний завод" (Запорiзька область)

     Згiдно з Положенням про порядок застосування до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України та iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi спецiальних санкцiй, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", затвердженим наказом Мiнiстерства економiки вiд 17.04.2000 N 52, зареєстрованим у Мiнiстерствi юстицiї 05.05.2000 за N 260/4481, та враховуючи вжиття ВАТ "Запорiзький механiчний завод" практичних заходiв, що гарантують виконання Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" i пов'язаних з ним законiв України (лист-звернення ВАТ "Запорiзький механiчний завод" вих. вiд 31.01.2011 N 108/16, вх. вiд 03.02.2011 N 12/14893-11, довiдка Зюзiнського вiддiлу судових приставiв Управлiння федеральної служби судових приставiв м. Москви (Росiйська Федерацiя) вiд 28.01.2011 N 77/06/24701/44/2010, листи ВАТ "Запорiзький механiчний завод" вiд 24.01.2011 N 72/16 та вiд 16.12.2010 N 1151/16 до Зюзiнського району Пiвденно-Захiдного адмiнiстративного округу (Росiйська Федерацiя), довiдки Днiпропетровської фiлiї публiчного акцiонерного товариства "Банк "Форум" вiд 18.01.2011 N 50/1400, Запорiзького вiддiлення Донецької обласної фiлiї публiчного акцiонерного товариства "Укрсоцбанк" вiд 20.01.2011N 97.1-003/67-127), наказую:

     1. Тимчасово, до 25.05.2011, зупинити дiю спецiальної санкцiї - iндивiдуального режиму лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi, застосованої до ВАТ "Запорiзький механiчний завод" (69040, м. Запорiжжя, вул. Барикадна, буд. 26, код згiдно з ЄДРПОУ 1056280).

     2. ВАТ "Запорiзький механiчний завод" вiдповiдно до статтi 9 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" до 27.04.2011 поiнформувати Мiнiстерство економiки про хiд виконавчого провадження щодо стягнення заборгованостi з ТОВ "Гросс Ко" (Росiйська Федерацiя) та стан повернення валютних цiнностей на територiю України.

     3. Департаменту державного регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi (Богданов В. С.):

     в установленому порядку довести цей наказ до вiдома Державної митної служби, Державної податкової адмiнiстрацiї, Нацiонального банку, Управлiння зовнiшнiх зносин та зовнiшньоекономiчної дiяльностi Запорiзької обласної державної адмiнiстрацiї;

     забезпечити розмiщення iнформацiї про цей наказ на офiцiйному веб-сайтi Мiнiстерства економiки в роздiлi спецiальних санкцiй.

     4. Управлiнню зовнiшнiх зносин та зовнiшньоекономiчної дiяльностi Запорiзької обласної державної адмiнiстрацiї (Мiщанин В. В.) довести цей наказ до вiдома суб'єкта зовнiшньоекономiчної дiяльностi України.

     5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Мiнiстра Мармазова В. Є.

Голова комiсiї з проведення реорганiзацiї Мiнiстерства економiки України А. А. Максюта