МIНIСТЕРСТВО ЕКОНОМIКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

вiд 14 лютого 2011 року N 141


Про тимчасове зупинення дiї спецiальної санкцiї, застосованої до ТОВ "Новотекс" (Житомирська область)

     Вiдповiдно до Положення про порядок застосування до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України та iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi спецiальних санкцiй, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", затвердженого наказом Мiнiстерства економiки вiд 17.04.2000 N 52, зареєстрованим у Мiнiстерствi юстицiї 05.05.2000 за N 260/4481, та враховуючи вжиття ТОВ "Новотекс" практичних заходiв, що гарантують виконання Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" i пов'язаних з ним законiв України (лист-звернення ТОВ "Новотекс" вих. вiд 01.02.2011 N 46, вх. вiд 03.02.2011 N 12/14901-1, лист адвокатiв Корнелiї Мьонерт i Катрiн Рекер вiд 30.01.2011, довiдки фiлiї ВАТ "УнiКредит Банк" у м. Києвi вiд 31.01.2011 N 663/IV, фiлiї "Вiддiлення Промiнвестбанку в м. Новоград-Волинський Житомирської областi" вiд 31.01.2011 N 02-1/65), наказую:

     1. Тимчасово, до 07.06.2011, зупинити дiю спецiальної санкцiї - iндивiдуального режиму лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi, застосованої до ТОВ "Новотекс" (11701, Житомирська область, м. Новоград-Волинський, вул. Житомирська, буд. 148, код згiдно з ЄДРПОУ 32579002).

     2. ТОВ "Новотекс" вiдповiдно до статтi 9 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" до 10.05.2011 поiнформувати Мiнiстерство економiки про хiд процедури банкрутства стосовно компанiї "Verse Wiebe GmbH&Co. Kg" (Нiмеччина) та стан повернення валютних цiнностей на територiю України.

     3. Департаменту державного регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi (Богданов В. С.):

     в установленому порядку довести цей наказ до вiдома Державної митної служби, Державної податкової адмiнiстрацiї, Нацiонального банку, Головного управлiння економiки Житомирської обласної державної адмiнiстрацiї;

     забезпечити розмiщення iнформацiї про цей наказ на офiцiйному веб-сайтi Мiнiстерства економiки в роздiлi спецiальних санкцiй.

     4. Головному управлiнню економiки Житомирської обласної державної адмiнiстрацiї (Янченко З. Б.) довести цей наказ до вiдома суб'єкта зовнiшньоекономiчної дiяльностi України.

     5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Мiнiстра Мармазова В. Є.

Голова комiсiї з проведення реорганiзацiї Мiнiстерства економiки України А. А. Максюта